Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Kurs zastępowych drużyn harcerskich - Mszana 1926r

W sierpniu 1926r. harcerze naszego Hufca wzięli udział w zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Śląskiej kursie dla zastępowych drużyn harcerskich. Podczas kursu wielu przyszłych zastępowych złożyło swoje przyrzeczenie harcerskie, wśród nich był późniejszy komendant Chorągwi Śląskiej (1939-1940) - Józef Pukowiec. Członkiem komendy tego kursu był ówczesny Komendant Hufca Lubliniec - druh Ludwik Klama.

23klamaolszyna
Komenda kursu zastępowych w Mszanie - 1926r.

stoją od lewej: druh Józef Pukowiec, druh Ludwik Klama,
druh Robert Urbańczyk, druh Andrzej Orszulik i druh Zajonc
poniżej: druh Adam Kotula, druh Fialski, druh Goriwoda

12mszana192623
Sztandarowi część. K
urs w Mszanie 1926r.

12mszana1926rft5
Raport. K
urs w Mszanie 1926r.

12mszana1926rmnji34
Obiad. Kurs w Mszanie 1926r.


Opracowane na podstawie:

Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Archiwum Hufca Lubliniec