Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Rodzina 74 Gpp

Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty powstało w 2003r. Jej celem jest propagowanie historii Pułku który stacjonował w Lublińcu w latach 1922-1939, oraz dbanie o pamięć żołnierzy służących w tej jednostce.  Od wielu lat Stowarzyszenie, którego prezesem jest pan Marian Barbesz, organizuje Zjazdy, podczas których spotykają się rodziny żołnierzy służących w 74 Gpp i przypominana jest chwalebna historia pułku.

zjazd2018tgtfrfrerodz2
Prezes Rodziny Wojskowej Rodzin 74 Gpp - pan Marian Berbesz

Niezmiennym punktem spotkań jest Apel Poległych, oraz złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu, gdzie pochowani są żołnierze 74 Gpp.

zjazd2018tgtfrfrerodz
VII Zjazd członków Rodzin 74 Gpp w 2012r.

20 października 2018 roku druhny i druhowie z lublinieckich drużyn oraz członkowie Komisji Historycznej im. Krystyny Rożniewskiej działającej przy Komendzie Hufca ZHP wzięli udział w X Zjeździe Rodzin Gpp.

74gpprodziny2018ujuf2

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Lubliniec odwiedziło kilkadziesiąt osób należących do rodzin żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Odbyło się powitanie gości, odznaczenie najbardziej zasłużonych pamiątkowymi medalami z okazji X Zjazdu Rodzin 74 Gpp, a także prezentacja historii miasta i stacjonującego tu w latach międzywojennych pułku, który bardzo zasłużył się dla Lublińca i kraju. Nie zabrakło wzruszeń, kiedy goście wspominali swoje młode lata spędzone na frontach II wojny światowej. Na ekranie pojawiały się zdjęcia ojców, dziadków, pradziadków osób obecnych na sali. Po przejściu na Cmentarz Wojskowy odbył się apel poległych prowadzony przez organizatora spotkania – Mariana Berbesza. Harcerze uczcili pamięć żołnierzy oraz druhów i druhen poległych podczas wojny.

74gpprodziny2018ujuf

Nie tylko na Cmentarzu Wojskowym, ale także na placu Pawła Golasia, pod niedawno odsłoniętą tablicą zapłonął znicz i złożona została wiązanka kwiatów. Tym symbolicznym gestem pokazaliśmy, że pamiętamy i podziwiamy, że czujemy duchową więź z tymi wszystkimi, dla których ważne są wartości patriotyczne.

74gpprodziny2018ujuf23

Na podstawie:
Wspomnienia - Katarzyna Myrcik

Zdjęcia:
Archiwum Hufiec Lubliniec
http://lubliniec.naszemiasto.pl