Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca Lubliniec

Przewodniczący KRH - phm. Kajetan Zbączyniak
Zastępca przewodniczącego KRH - hm. Ewa Knebel
Sekretarz KRH -
pwd. Anna Górska