Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca Lubliniec

przewodniczący KRH - phm. Kajetan Zbączyniak

zastępca przewodniczącego KRH - hm. Ewa Knebel

sekretarz KRH -
pwd. Anna Górska