Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

W sali tradycji, w naszym Ośrodku zgromadziliśmy najważniejsze przedmioty związane z historią Hufca i Ośrodka Harcerskiego, poniżej prezentujemy kilka eksponatów.

sala mieści się w hoteliku pod numerem 45
41

najstarszy sztandar jednej z drużyn harcerskich
42

mundur harcerski ze zlotu w Spale 1935r.
43

pamiątki po naszej hufcowej drużynie wodniackiej
44

historia powstania OH na starych fotografiach
45

czasopisma i książki harcerskie
47