Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Namiestnik Zuchowy:  przewodniczka Oktawia Basan

Kontakt e-mail:  oktawia.basan@wp.pl

Namiestnik Harcerski: przewodniczka Dominika Beszoner

Kontakt e-mail: d.beszoner@gmail.com

Namiestnik starszoharcerski: przewodnik Błażej Widera

Kontakt e-mail: kamerun971204@gmail.com