Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Namiestnik Harcerski: przewodnik Paweł Krych
Kontakt e-mail:  ppawelkrych@gmail.com

Namiestnik Zuchowy:  przewodniczka Beata Nowińska
Kontakt e-mail: beata.nowinska@onet.eu

Namiestnik "Nieprzetartego Szlaku": hm. Jolanta Famuła
kontakt e-mail:

Namiestnik Drużyn Wiejskich:
phm. Ewa Majczak
kontakt - email: