Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

logo kadra programowa1

Kształcenie w hufcu było zawsze prowadzone w drużynach, szczepach i na poziomie hufca poprzez działania namiestnictw. Przewodniczącą jest druhna hm. Katarzyna Łukawska - Pasternak posiadająca Brązową Odznakę Kadry Kształcącej. Pomagają jej w tym druhna - phm. Anna Flak oraz druh phm. Marek Budzyński

Zapraszamy na naszą stronę i do współpracy
zkk2012