Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

harcerzsstarsi2015

 

16 Drużyna Starszoharcerska
"Incognito"

spotyka się w Oleśnie
co drugi czwartek o 17.00

Drużynowa:
samarytanka
Iga Mieczkowska

e-mail:
incognito16dsh@gmail.com

 
28 Drużyna Starszoharcerska
"Czarny Szlak"
Spotyka się
w Gimnazjum nr 2 w Lublińcu
w sobotę o 10:00
Drużynowy:
Angelo Korzekwa

e-mail:
angelokorzekwa@gmail.com