Zasady współzawodnictwa drużyn harcerskich,
starszoharcerskich i wędrowniczych w hufcu Lubliniec

Cele:

 • podsumowanie całorocznej pracy drużyn,
 • motywowanie drużyn do rozwoju.

Założenia :

 1. Współzawodnictwo drużyn odbywać się będzie corocznie
 2. Współzawodnictwo trwać będzie przez cały rok harcerski tj.: od 1. września do 31. sierpnia roku następnego.
 3. Współzawodnictwo będzie obejmowało drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze Hufca ZHP Lubliniec
 4. Drużynowi we wrześniu po zakończeniu kolejnego roku harcerskiego składają do namiestnika swoje sprawozdania z pracy w formie tabeli (załączona zostanie wkrótce). Rozstrzygnięcie współzawodnictwa będzie się odbywać na warsztatach harcerskich w listopadzie.
 5. Wyniki współzawodnictwa ogłoszone zostaną w Rozkazie Komendanta Hufca.
 6. Współzawodnictwo będzie oceniane przez komisję, w skład której wchodzą członkowie Namiestnictwa Harcerskiego.
 7. Drużyny harcerskie i starszoharcerskie mogą uzyskać tytuł:
 • Złotej Drużyny Hufca Lubliniec - za zdobycie  co najmniej 165 pkt.
 • Srebrnej Drużyny Hufca Lubliniec - za zdobycie co najmniej 130 pkt.
 • Brązowej Drużyny Hufca Lubliniec - za zdobycie co najmniej 80 pkt.

      8. Drużyny wędrownicze mogą uzyskać tytuł:

 • Złotej Drużyny Hufca Lubliniec - za zdobycie  co najmniej 175 pkt.
 • Srebrnej Drużyny Hufca Lubliniec - za zdobycie co najmniej 140 pkt.
 • Brązowej Drużyny Hufca Lubliniec - za zdobycie co najmniej 85 pkt.

     9. Drużyny, które uzyskają jeden z powyższych tytułów, otrzymają nagrodę ufundowaną przez komendanta hufca.

     10. Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu należy do namiestnika harcerskiego.

Punktacja do współzawodnictwa drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych

Liczba osób z przyrzeczeniem (naramiennikiem)

 

0-10 (% osób / 10)

Liczb osób z książeczką harcerską.

 

0-10 (% osób/10)

Liczba osób z odpowiednim do wieku stopniem lub otwartą próbą na stopień

dla wędrowników:

 • stopnie harcerskie
 • stopnie instruktorskie
 

0-10 (% osób / 10)

0-10

0-10 (% instruktorów/20)

Sprawności

 

0-10 (% osób, które zdobyły w danym roku choć jedną sprawność / 10)

Umundurowanie

 

0-10 (% osób z pełnym umundurowaniem / 10)

Obrzędowość:

 • proporzec
 • kronika/strona www
 • pozostałe elementy
 

0-2

0-3

0-6

Dokumentacja:

 • książka pracy drużyny
 • rozkazy
 • dane harcerzy
 • zgody opiekunów [nie dotyczy wędrowników]
 

0-2

0-2

0-1

0-1

Czy kadra ma ukończone kursy:

 • drużynowy
 • przyboczni
 • zastępowi [nie dotyczy wędrowników]
 

0-4

0-3

0-3

Drużynowy ze stopniem instruktorskim

 

0-1

?Nietypowe? zbiórki

 

0-10 (2pkt./zbiórkę)

Funkcjonowanie systemu małych grup

 

0-10

Realizowanie cykli zbiórek / projektów starszoharcerskich/ znaków służb

 

0-10 (5pkt./cykl, projekt)

Odbyte biwaki

 

0-10 (5pkt. / biwak)

Biwaki poza ośrodkiem ?Kokotek?

 

0-20 (10pkt./biwak)

Przeprowadzone drużynowe akcje zarobkowe

 

0-10 (5pkt. / akcję)

Wspólne przedsięwzięcie ze środowiskiem pozaharcerskim

 

0-20 (max. 10/akcję)

Współpraca z inną drużyną (biwak, przedsięwzięcie):

 • ze szczepu
 • spoza szczepu
 • spoza hufca

 

 

0-8 (4pkt./akcję)

0-10 (5pkt./akcję)

0-20 (10pkt./akcję)

Przeprowadzone imprezy (dla hufca)

 

0-20 (5 lub 10 za imprezę)

Przeprowadzone imprezy (nie dla hufca)

 

0-20 (5 lub 10 za imprezę)

Wolontariat (drużyny)

 

0-10

Udział w przedsięwzięciu hufcowym

 

0-16

Wyjazdy na zorganizowane przedsięwzięcia poza hufiec (np. rajdy)

 

0-18 (4pkt. / wyjazd + 5pkt. za zajęcie miejsca 1-3)

Reprezentowanie drużyny na uroczystościach (państwowych, religijnych)

 

0-8 (2pkt. / zastęp, 4pkt. / drużyna)

Współpraca z rodzicami, Koło Przyjaciół Harcerstwa (funkcjonujące)

 

0-10 (5 / współpraca, 10 / KPH)

Przeprowadzenie obozu letniego

 

0-15 (10 / obóz + 5 jeśli odbył się poza hufcem)

Praca na rzecz ośrodka harcerskiego

 

0-10 (2pkt./ pojedyncze osoby, 3pkt. - cała drużyna jednorazowo krótkotrwale ,5pkt.- dłuższa służba całej drużyny)

Uzyskanie patentów podczas kursów

 • kurs poza hufcem
 

0-5 (% osób/20)

+ 5

Udział kadry w spotkaniach namiestnictwa.

 

0-8 pkt.

dla wędrowników: Pełnienie funkcji instruktorskiej podczas akcji letniej lub zimowej

 

0-10

dla wędrowników: Pełnienie funkcji instruktorskiej podczas biwaku innej jednostki

 

0-10

Powodzenia w realizacji Waszych planów pracy!