Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

szlak

11 Drużyna Harcerska NS
"Zaczarowani"
spotyka się w ZPE, ul. Piastowska 35,
w Dobrodzieniu

we środę o godzinie 17.00
Dryżynowa:
poharcmistrzyni
Izabela Wojsae-mail:
izuniaViP@interia.pl
Coś