Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

logohufiec2012ZHP Hufiec Lubliniec

Komendantka:
pwd Iwona Legencka - telefon:  516 052 085
adres e-mail:
lubliniec@zhp.pl, ilegencka@gmail.com

Szefowa Biura Hufca ZHP Lubliniec
dh Beata Nowińska
tel.: 512 459 191
Biuro czynne w każdą środę od 15.00 do 17.00

Adres do korespondencji:
ZHP Hufiec Lubliniec 42-700 Lubliniec
ul. Sokoła 13
NIP:
634-019-54-83

Konto: ING Bank Śląski S.A. 95 1050 1155 1000 0005 0096 7286