Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Warsztaty kadry

W dniach 28-30 grudnia młoda kadra uczestniczyła w warsztatach metodycznych. Reprezentanci drużyn harcerskich 16, 18, 26 i 28. znaleźli się - na Antarktydzie, gdzie poznawali nowe harcerskie zabawy, gry i pomysły na organizację zbiórek. Mieli możliwość uczestniczyć w Antarktycznym Turnieju, teatrze cieni, grze prosto z kursu drużynowych. Zagłębili się też w pracę ze sprawnościami i funkcjonowanie zjazdów ZHP. Mam nadzieję, że wspólne przygody zaowocują bliższą współpracą międzydrużynową w najbliższym czasie. :)

Ponadto, za całokształt działalności w ubiegłym roku harcerskim tytuł:

  • Brązowej Drużyny Hufca Lubliniec otrzymała:
    18 DH im. ks. płk. Jana Szymały
  • Srebrnej Drużyny Hufca Lubliniec otrzymały:
    9 DH "Lekka Stopa" i 26 DH "Sokoły".

Gratuluję.
Życzę jeszcze lepszych wyników w tym roku. :)

Wiadomo, że w drużynach jest wielu harcerzy, którzy chcieliby w przyszłości bliższej lub dalszej zostać kadrą. Właśnie dla nich już niedługo odbędzie się kurs zastępowych. Uczestnicy warsztatów wstęp do tego kursu już ukończyli.

Ananas

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20121

BŚP i wigilie

W dniu 22grudnia 2011r. w Kościele Św. Stanisława Kostki u Ojców Oblatów odbyło się oficjalne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom oraz władzom miasta Lublińca. Podczas uroczystych rorat uczestnicy mszy świętej zostali zapoznani z historią BŚP oraz dziejami lublinieckiego harcerstwa. Harcerki czytały ewangelię, a wszyscy śpiewali harcerskie piosenki. Prowadzący roraty ksiądz Rafał Bytner stworzył bardzo podniosłą atmosferę tej harcerskiej uroczystości. Po mszy świętej w imieniu mieszkańców miasta i powiatu Betlejemskie Światło Pokoju odebrał Pan Starosta Joachim Smyła. Po przekazaniu BŚP zuchy, harcerze, instruktorzy, przedstawiciele szczepów oraz rodzice uczestniczyli we wspólnej wigilii w Szczepie Millenium. Podsumowano rok harcerski i złożono życzenia świąteczne i noworoczne.


Więcej zdjęć - kliknij poniżej

kronika20122

Betlejemskie Światło Pokoju

W niedzielę 18 grudnia w Częstochowie Betlejemskie Światło Pokoju przejęli z rąk zastępcy naczelnika hm. Krzysztofa Budzińskiego płomyk ognia z Betlejem nasi harcerze i instruktorzy z Lublińca, Woźnik i Droniowic.

 

Spotkanie pokoleń

W sobotnie popołudnie 10 grudnia 2011 roku w harcówce oleskiego Szczepu "Feniks" odbyło się spotkanie grupy oleskich seniorek z harcerzami. Inicjatorką spotkania była pani Maria Mitręga, szefowa śpiewającej grupy "Ferajna". Świecowisko już w świątecznym nastroju ze śpiewem przy gitarze, skrzypcach i akordeonie było niezwykle udane. Harcerze zaśpiewali swoje piosenki, a Panie przypomniały te troszkę starsze, które same śpiewały przy harcerskich ogniskach. Było również wspólne kolendowanie przy akompaniamencie skrzypiec druhny Natalii oraz pląsy. Wzruszające wspomnienia pań, pogoda ducha i energia wywarły duże wrażenie na naszych harcerzach, a ich postawa zauroczyła starsze pokolenie. Przy obrzędowym pożegnaniu iskierką zgodnie stwierdziliśmy, że było to pierwsze takie spotkanie ale na pewno nie ostatnie.

Czuwaj!
Komendantka Szczepu "Feniks"
phm. Ewa Bebłot

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20123