Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

kokoteklublOśrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
"Kokotek"
ul. Pusta Kuźnica 23
42-700 Lubliniec

Ośrodek Harcerski Kokotek
Pełnomocnik Ośrodka

phm. Jolanta Cecota - tel. 500 214 041


Wpłaty na konto:
konta ING Bank Śląski S.A.
95 1050 1155 1000 0005 0096 7286