Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

wedrownicy2015rft

29 Drużyna Wędrownicza
"Le Millas"
spotyka się w harcówce
Gimnazjum Nr 1 w L-cu

zbiórki wg. ustaleń

Drużynowa:
przewodniczka
Gabriela Kowol

e-mail:
kowol.gabi@gmail.com

  
48 Drużyna Wędrownicza
"Wagabunda"
spotyka się - wg ustaleń
w Domu Harcerza w Oleśnie
Drużynowa:
Marta Dembowska

e-mail:
wagabundadw@gmail.com