Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

40-lecie

4 sierpnia 2007r. Hufiec Lubliniec świętował 40-lecie istnienia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku. Uroczystość tą połączono (po raz pierwszy) z 80-leciem powstania Hufca Lubliniec. W rzeczywistości Hufiec obchodził wtedy swoje 84-lecie.

Obchody rozpoczął uroczysty apel,

hufiecosrodek2007
hufiecosrodek20072

który poprowadził druh Kajetan Zbączyniak.

hufiecosrodek20074a

W apelu wzięli udział harcerze i harcerki Hufca,

hufiecosrodek20074
hufiecosrodek20074c
hufiecosrodek200744

Szczep "Bartoszowcy" z Hufca Kraków Nowa Huta, Szczep "Dąbrowa" im. Aleksandra Kamińskiego z Warszawy Żoliborz, oraz licznie zgromadzeni goście,

hufiecosrodek20076

wśród których znalazł się Przewodniczący ZHP druh hm. Andrzej Brodzik,

 hufiecosrodek200744aas

a także komendant Chorągwi Śląskiej hm. Andrzej Lichota.

hufiecosrodek200744a

Podczas apelu zostały przyznane złote krzyże "Za zasługi dla ZHP" druhnom: Krystynie Rożniewskiej, Aleksandrze Miedźwiedzik, Ewie Knebel oraz druhowi Henrykowi Budzyńskiemu.

jubileusz40lecios201232

Następnym punktem Jubileuszu - był mini Festiwal Coco, podczas którego wystąpili obozujący na Ośrodku harcerze oraz zaproszeni goście, w tym dzieci z Ukrainy, które przebywały w Polsce na zaproszenie Bytomskiego Stowarzyszenia Kresowiaków.

jubileusz40lecios2012325
jubileusz40lecios201232523
jubileusz40lecios20123252367
jubileusz40lecios20123252

Po kolacji dla zgromadzonych w kokotkowym amfiteatrze gości - zaśpiewał, zatańczył i zastepował - zespół "YCHTIS".

jubileusz40lecios2012325236a
jubileusz40lecios2012325236a2

Ostatnim punktem obchodów Jubileuszu 40-lecia istnienia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, a zarazem najważniejszym, była inscenizacja słowno-muzyczna, opowiadająca historię powstania i budowy Stanicy harcerskiej w Kokotku. W inscenizacji wzięli udział harcerze i harcerki Hufca Lubliniec, ówczesny komendant Hufca  - druh Krzysztof Zbączyniak, druh Marek Budzyński, druhna Aleksandra Kulik, druh Janusz Widera, a także nestor - zuchmistrz druh Joachim Kurpierz.

jubileusz40lecios2012325236a23
jubileusz40lecios2012325236a23a
jubileusz40lecios2012325236a23a2
jubileusz40lecios2012325236a23a25

Niecodziennym elementem przedstawienia było złożenie przez grupę zuchów - obietnicy zuchowej,

jubileusz40lecios20123252367a
jubileusz40lecios20123252367aa

oraz zobowiązania instruktorskiego - przez druhnę Izabelę Wojsę.

jubileusz40lecios20123252367b
jubileusz40lecios20123252367b2

Spektakl zakończyły niesamowite popisy Fire Dancerów.

jubileusz40lecios20123252367b2x2
jubileusz40lecios20123252367b2x2av
jubileusz40lecios20123252367b2x2a

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec