Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Akcja "Rodło" 1967-1973

Rodło to znak, przedstawiający bieg rzeki Wisły z zaznaczonym Krakowem, od 1932r. symbol Związku Polaków w Niemczech. Na nazwę RODŁO składają się dwa słowa: ROdzina (Ród) i goDŁO. Rodła używał w swoim logo - Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech, działający w latach 1925-1939.

200px Zhpwn.svg

"Rodło" to także letnia akcja programowa, zorganizowana po raz pierwszy przez Chorągiew Katowicką w 1967r. Program akcji zakładał zapoznanie harcerzy i zuchów z walką ludności Śląska o powrót do Macierzy (Polski). W latach 70-tych włączono do programu wędrówki turystyczne szlakami walk z zaborcami i okupantami oraz prace społeczne np.: w ogrodnictwie, przy budowie boisk sportowych czy rozbudowie ośrodków obozowych.

 rodlo2017tgyh78u

Od 1967r. do 1973r. Akcja "Rodło" była ściśle związana z Ośrodkiem Harcerskim Hufca Lubliniec w Kokotku. Już podczas jego budowy, w 1967r. odwiedzili go przedstawiciele sztabu "Rodło" w osobach druhów:  Aleksandra Martiniego i Jerzego Wojciechowskiego.

12rodlowizyt1967e12rodlowizyt1967e2

Ośrodek w tymże roku podczas podsumowania Chorągwianej Akcji "Rodło" - otrzymał dyplom uznania i nagrodę pieniężną na zakup sprzętu sportowego.

W 1970r. Sztab Akcji "Rodło" wybiera na swoją siedzibę - Harcerską Stanicę Turystyczną - KH ZHP Lubliniec w Kokotku. Od 8 do 11 sierpnia odbywa się, z okazji 50 rocznicy Plebiscytu i wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego, spotkanie działaczy harcerskich z okresu powstań śląskich z młodzieżą harcerską pod kierunkiem hm Mariana Pionka.

12spotkanierodlo2017tg112spotkanierodlo2017tg1234512spotkanierodlo2017tg123

Wśród uczestników sesji znaleźli się między innymi: Jan Grzbiela (harcerz, powstaniec, AK-owiec), Jadwiga Sołtysowa (organizatorka pierwszych kursów harcerek w Patoce), Teofil Wilczek (twórca harcerstwa na Górnym Śląsku, komendant Hufca Bytom), Franciszek Kachel (powstaniec, przedwojenny komendant Hufca Bytom), czy Jan Wawrzyniak (powstaniec, organizator pierwszego Zlotu Drużyn Śląskich w Bytomiu).

12spotkanierodlo2017tg1234
12spotkanierodlo2017tg12

W czasie spotkania odbywa się sesja popularno-naukowa "Rola Harcerstwa w Śląskim Ruchu Narodowo-Wyzwoleńczym" - zakończona wydaniem rok później (w 1971r) pod kierunkiem druha Mariana Pionka - broszury "Harcerze w Plebiscycie i w Powstaniach Śląskich".

pionkksiazka2017tgyh

W 1971r. po raz kolejny Sztab Chorągwianej Akcja "Rodło" mieści się w OH w Kokotku. W tym samym roku na Stanicy zostaje przeprowadzony -  V Festiwal Kulturalny HAL "Rodło".

12rodlofestiwal2017tgyh
12rodlofestiwal2017tgyh2
12rodlofestiwal2017tgyh67

W 1972r. podczas akcji Letniej w Kokotku, w ramach "Rodła" zorganizowane zostają "warsztaty dziennikarskie" dla 40 osób. W 1973r. po raz trzeci stacjonuje tutaj Sztab Chorągwiany Akcji Rodło wraz z 50-osobową drużyna sztabową. Swój obóz lokalizują w "Lasku Cygańskim".

W 1975r. powstaje Chorągiew Częstochowska, do której zostaje włączony Hufiec Lubliniec. Współpraca ze sztabem Akcji "Rodło", przez ten fakt zostaje przerwana i zakończona.

Opracowane na podstawie:
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia
Harcerze w Plebiscycie i w Powstaniach Śląskich - Marian Pionk
Archiwum Hufca Lubliniec
Leksykon Harcerstwa

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec