Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Spotkanie z mjr. Pająkiem - 1979r

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu - została oddana do użytku 1 września w 1960r. Za swojego patrona obrała żołnierzy walczących w 1939r. na Westerplatte.

 leonpajak2020a2a

W 1979r. - w 40 rocznicę wybuchu II wojny światowej - szkołę odwiedził wyjątkowy gość - mjr. Leon Pająk. W spotkaniu, które odbyło się 18 września uczestniczyli oprócz uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości - harcerze ze Szczepu "Nysa"  - działającym na terenie szkoły. Szczep - prowadziły druhny: Horst, Bartosz oraz Golasz.

leonpajak2020a3
Powitanie mjr. Leona Pająka przez panią dyrektor szkoły - mgr. A Bartosz


Ten dzień miał wyjątkową oprawę. Podczas uroczystej akademii - przy udziale pocztu sztandarowego - szkoła otrzymała urnę z ziemią z Westerplatte, a także spod Monte Cassino. Innym ważnym punktem spotkania było złożenie przez harcerzy - przyrzeczenia harcerskiego, zaś krzyże harcerskie - wręczał mjr. Pająk.

 leonpajak2020a3a
Mjr. Leon Pająk - wręcza krzyże harcerskie

Nie obyło się bez wspomnień dzielnego żołnierza z walk w 1939r. oraz z jego pobytu w niemieckiej niewoli.

 leonpajak2020a36
Majr. Leon Pająk - podczas spotkania z uczniami SP nr 3

Leon Pająk - urodził się 5 października 1909r. w Krasnej Dąbrowie. Był żołnierzem zawodowym. Od 1930r. służył w 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej w Krakowie, następnie od 1934r. w 4 pułku piechoty Legionów w Kielcach. 15 marca  - awansował na stopień porucznika i został skierowany wraz z utworzonym plutonem wartowniczym został skierowany do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

 sucharskigrob20201a
Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerpaltte - trzeci od lewej por. Leon Pająk

1 września 1939r. dowodził na Westerplatte - placówką Prom. Niestety już pierwszego dnia walk został ciężko ranny. Mimo tego - przetrwał do kapitulacji. Od 8 września 1939r. do stycznia 1940r. przebywał w szpitalu w Gdańsku, a następnie w obozach jenieckich: Oflagu XII A w Hadamarze i Oflagu VII A w Murnau. Po wyzwoleniu obozu w 1945r. został wcielony do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, gdzie dowodził 4 kompanią 9 Bolońskiego Batalionu Strzelców Karpackich. We Włoszech spotkał - majora Sucharskiego, z którym odbył długą rozmowę. Do Polski wrócił w grudniu 1946r. Osiedlił się w Kielcach, gdzie pracował w Zakładach Wyrobów Metalowych.

leonpajak2020
Leon Pająk - lata 30-te

Gdy 1 września 1971r. na Westerplatte odbyły się uroczystości złożenia prochów majora Henryka Sucharskiego na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego (major Sucharski zmarł 30 sierpnia 1946 r. w Neapolu i pochowany został na cmentarzu Casamassima we Włoszech) - major Leon Pająk -  złożył swemu dowódcy ostatni raport, w którym wypowiedział słowa: „Panie majorze, Westerplatte jest znowu polskie!”.

sucharskigrob20201
Grób z prochami majora Sucharskiego - 1 września 1971r.

W 1989r Leona Pająka - awansowano do stopnia komandora Marynarki Wojennej RP. Został odznaczony srebrnym krzyżem Orderu Virtuti Militari (1957r). Zmarł 26 listopada 1990r i został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

800px Grób leona pająka
Grób Leona Pająka w Kielcach

Postać Leona Pająka pojawia się w filmie fabularnym "Westerplatte" z 1967r. gra ją aktor - Bogdan Niewinowski.  W 2013r. powstał film "Tajemnica Westerplatte" - postać Leona Pająka zagrał aktor - Jan Wieczorkowski. Postać Leona Pająka pojawia się także w wydanej w 2019r. powieści - "Westerplatte" Jacka Komudy.

pajak2020ssss
Kadr z filmu "Westerplatte" z 1967r. - po lewej postać Leona Pająka grana przez Niewinowskiego

Na podstawie:
Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu
Wikipedia
https://muzeum1939.pl/
https://www.westerplatte.pl

Zdjęcia:
Wikipedia
Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu
https://muzeum1939.pl/
kielce.tvp.pl