Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Książki harcerskie

Dopiero na jesieni ruszy akcja zbierania harcerskich pamiątek, które zamierzamy zgromadzić w naszym Harcerskim Muzeum:) Jednak już teraz otrzymujemy wspaniałe prezenty:) Druhna Bożena Jurczyk przekazała nam dwie płyty gramofonowe z piosenkami harcerskimi śpiewanymi prze zespół "Słoneczni" i przez "Wołosatki".

płyty12016

Zaś druh Marian Gruchman książkę "Skauting dla Chłopców" Lorda Baden-Powella of Giwell wydaną przez Harcerskie Biuro Wydawnicze "Na tropie" w 1938r. Serdecznie im dziękujemy!!!

płyty120162