Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biwak szkolny w 1934r.

We wrześniu (27 września - czwartek) - 1934r. z inicjatywy Powiatowego Urzędu Szkolnego w Lublińcu, odbył się w lesie Andrzejów (Andrzejów - dzielnica Lisowic) - biwak dzieci szkolnych, w którym wzięło udział ponad 1500 uczniów ze szkół z: Lublińca, Solarni, Łagiewnik Wielkich, Pawonkowa, Kośmider, Lubecka, Lisowic (a także gimnazjaliści z Lublińca). W biwaku wzięli udział także lublinieccy harcerze wśród których znalazł się druh Marian Ożarowski, późniejszy Hufcowy.

harcerzebiwak2018tgt

Biwak wsparł także 74 GPP i jego dowódca ppłk Wacław Wilniewczyc. Dzięki żołnierzom na biwaku zagrała orkiestra pułkowa, także kuchnia polowa, furmanki, a co najważniejsze namioty - zostały przez wojsko użyczone.

harcerzebiwak2018tgt2a

Na biwaku nie zabrakło ognisk, wspólnych śpiewów i zabaw. Każda szkoła przed swoimi namiotami - wykonała z liści, kwiatów i gałązek - pomysłowe napisy oznaczające szkołę i miejscowość (takie harcerskie totemy). Funkcjonowały bufety, kuchnie polowe, a na środku placu- stanał masz na flagę państwową. Dzieci grały w palanta, siatkówkę czy koszykówkę. Biwak trwał do godziny 16.00 - kiedy to uczniowie pod opieką wychowawców przemaszerowały do swoich miejscowości.

harcerzebiwak2018tgt2

Wydarzenie - jak podaje gazeta "Polska Zachodnia" - było odpowiedzią na zwiększającą się na terenach powiatu lublinieckiego aktywnością i działalnością - Deutscher Volksbund für Polnisch-Schlesien (Volksbund) - organizacji mniejszości niemieckiej na Śląsku.

Na podstawie:
Kronika Szkoły Powszechnej nr 1 w Lublińcu
"Polska Zachodnia" - 1934 nr 268

Zdjęcia:

Kronika Szkoły Powszechnej nr 1 w Lublińcu