Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Pomoc dla Wietnamu 1967r.

Na wiosnę 1967r. druhna Halina Augustowicz i druhna Cecylia Kmiecik ze Szczepu "Odra", działającym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu, wpadły na pomysł przeprowadzenia zbiórki odzieży dla wietnamskich dzieci. Zainteresowały tym pomysłem Komendę Hufca. W pomoc włączyły się także drużyny z Dobrodzienia, Pawonkowa, Kalet, Gwoździan, Miotka i Lubecka.

12zbirokawietman2018rfr2a

W ciągu dwóch dni, podczas których odbyła się zbiórka - harcerze i harcerki zebrały prawie 3 tysiące sztuk odzieży. Wśród zebranych ubrań były rzeczy używane, ale także i nowe, które specjalnie na ten cel zostały przez rodziców uczniów zakupione. Oprócz ubrań zebrano także kilkadziesiąt ilustrowanych książek dla najmłodszych.

12zbirokawietman2018rfr2ab

Zebrana odzież została wyczyszczona, wyprasowana i poskładana i przewieziona do Katowic. Niejednokrotnie do ubranek dołączano listy z wyrazami współczucia i otuchy. Pamiętać trzeba, że w tym czasie w Wietnamie toczyła się wojna.

Na podstawie:
Gazeta Lubliniecka - nr 15 11-7.IV.1967r.

Zdjęcia:
Archiwum prywatne - druhna Halina Augustowicz