Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Akcja "Klimczok" - 1987r.

W lipcu 1987r. w ramach akcji "Klimczok" - druhna Małgorzata Ożarowska, z ramienia Hufca Lubliniec, sprawowała funkcję Komendanta Zgrupowania Obozów w Złatnej. Tak wspomina te chwile:

"Latem(lipiec) 1987r. byłam Komendantką Obozu w Złatnej (gmina Ujsoły) Akcji Chorągwi Katowickiej "Klimczok", która miała na celu poznanie pięknego Beskidu Śląskiego (akcja ta ma już ponad 60-letnią tradycję, została bowiem zapoczątkowana w roku 1960). W ramach naszego obozowiska rozbici byli harcerze z Hufca Opole, a także 27 Spadochronowa Łódzka Drużyna Harcerska im. S.F Sosabowskiego, której przewodził druh Jacek Dziedziela.
Nasze namioty rozbite były tuż przy potoku Bystra, który był dla nas miejscem do mycia i kąpieli(korzystaliśmy z kuchni polowej). Naszym głównym celem były wędrówki po przepięknych Beskidach, podczas których udało nam się zdobyć: Halę Lipowską, Rysiankę, Krawcowy Wierch, a co wytrwalszym także i szczyt Pilska. Zwiedziliśmy także miasto Żywiec.

Podczas obozu miałam świetną pomoc w osobach żołnierzy z lublinieckiej Jednostki Wojskowej "Czerwone Berety", którzy podczas służby współpracowali z naszym Hufcem (wcześniej tego samego roku byliśmy razem na zimowisku w Ostrowcu Świętokrzyskim), a szczególnie w dh pwd. Januszem Bolkiem, który był moim oboźnym, a ze względu na świetną znajomość szlaków górskich także przewodnikiem po Beskidzie. Częstym punktem naszego obozowania były harcerskie ogniska, a także organizowane w Remizie Strażackiej "wieczernice" (kominki z piosenkami, tańcami i skeczami) na które przychodziła miejscowa społeczność. 

To był mój ostatni obóz (który podobnie jak zimowisko, również ostatnie) pozostawiło w mojej pamięci wiele miłych wspomnień, mam nadzieję, że miłych, także dla tych, którzy przebywali tam wraz ze mną:)."

 kliomczok1987

Opracowane przez:
Druhnę hm Małgorzatę Ożarowską

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Marian i Małgorzata Ożarowska
Archiwum Hufca Lubliniec