Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Adam Jakubowski

Adam Jakubowski urodził się w Krakowie - 25 listopada 1889r. W 1907r. ukończył Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, zaś w 1914r. skończył studia na Uniwersytecie Jagielońskim i otrzymał dyplom lekarski - specjalizacja: chirurgia.

jakubowski2024a
dr. Adam Jakubowski (stoi pierwszy od lewej)
- I Klinika Chirurgiczna UJ, Kraków

zdjęcie wykonane przed 1914r.

W latach 20-tych pełnił funkcję kierownika Szpitala Powiatowego i Zakładu Kalek w Lublińcu.

adamjakubowki202ac2
Szpital Powiatowy - Lecznica Braci Seltenów - lata 1910-1920

W 1923 zostaje mianowanym drużynowym (lub co bardziej prawdopodobne - opiekunem)  - I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.

W latach 30-tych pracuje w Szpitalu Chirurgi Urazowej Spółki Brackiej w Piekarach (mieszka w tym czasie najpierw w Tarnowskich Górach, a następnie w Szarleju i Piekarach).

adamjakubowki202
Dr Adam Jakubowski wizytuje pacjentkę szpitala w Piekarach p. Marię Picz (1932r)

W październiku 1940r. przekracza granice w Rumunii.

adamjakubowki202ac2a

Służy, w stopniu kapitana - jako ordynator Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Wojennym nr 1 w Rehovot (Palestyna) oraz w 5 Polowym Szpitalu Ewakuacyjnym w Kampanii Włoskiej, uczestniczy, jako lekarz w bitwie pod Monte Casiino.

adamjakubowki202a5

Za swoją służbę  - otrzymuje Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino.

 adamjakubowki202a
Kapitan, dr. Adam Jakubowski (1945-1946)

Po powrocie do kraju od 1946r. do 1958r. pracuje jako ortopeda w szpitalu G.Narutowicza w Krakowie. Umiera w 11 stycznia 1962r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Na podstawie:
FotoPolska
Urzędowy Spis Lekarzy i Aptek - 1926/1927
Wojskowe Biuro Historyczne - Detale kartoteki personalno-odznaczeniowej
Związki chirurgii polskiej i włoskiej od XVI do połowy XX wieku - Andrzej Komorowski, UJ, 2010r
Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego z 1924r. nr 3
Sprawozdanie Związku Gospodarczego Lekarzy Polaków Województwa Śląskiego za rok 1928, 30,33, 34
Kalendarz Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej, Rocznik drugi 1928r.

Zdjęcia
prof. Anna Latos-Bieleńska - archiwum prywatne
FotoPolska
NAC