Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Komisja Historyczna Hufca Lubliniec

II Harcerska Noc Muzeów

12 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu - odbyła się II Harcerska Noc Muzeów, którą zorganizowała Komisja Historyczna Hufca Lubliniec im. dh Krystyny Rożniewskiej, przy wsparciu Komendy Hufca i Kręgu Instruktorskiego im. dh. Mariana Ożarowskiego. Podczas prawie 3 godzinnego spotkania, uczestnicy Nocy - a było ich prawie 60-ciu, mogli dowiedzieć się jak wyglądała współpraca w latach międzywojennych, pomiędzy 74 GPP a harcerzami Hufca Lubliniec (tą część poprowadził druh Bartek Zbączyniak).

nocmueów2018tgta

Dzięki uprzejmości pana Adam Kurusa z Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika - harcerze przeglądając zdjęcia żołnierzy 74GPP - poznali historię Pułku tą znaną z książek i opracowań, oraz tą mniej znaną - bardziej prywatną.

nocmueów2018tgta2

Rekonstruktorzy z Stowarzyszenia Historycznego "Reduta Częstochowa" zaprezentowali umundurowanie oraz uzbrojenie żołnierzy stacjonujących od 1922r. w Lublińcu,

nocmueów2018tgta24
nocmueów2018tgta245

a żołnierz z JWK LUBLINIEC - opowiedział o tym jak wygląda niełatwa praca komandosów, oraz pokazał jakim sprzętem, na co dzień się posługują.

nocmueów2018tgta245a
nocmueów2018tgta245a4

Oczywiście nie mogło zabraknąć - tradycyjnego żołniersko-kokotkowego bigosu:)

nocmueów2018tgta245a4a

Na koniec harcerze przemaszerowali na Plac Golasia - by tam pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 74 GPP - oddać im hołd, poprzez zapalenie znicza pamięci oraz złożenie wiązanki kwiatów. Pan Adam Kurus - odczytał Apel Pamięci, zaś druh komendant Mariusz Maciów przypomniał o trwającej akcji "Bohater" i zaprosił wszystkich na 31 sierpnia br. kiedy to, właśnie w tym miejscu, odbędzie się nadanie naszemu Hufcowi - imienia 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

nocmueów2018tgta245a4a3
nocmueów2018tgta245a4a35

Wszystkich pożegnała - "Cisza" w wykonaniu pana Tomasza Onyska oraz harcerska iskierka przyjaźni. Dziękujemy za to że byliście z nami i do zobaczenia za rok:)

nocmueów2018tgta245a4a35a

Chorągwiana Komisja Historyczna - spotkanie robocze

Wczoraj (16 lutego 2019 r) uczestniczyłem w roboczym spotkaniu Chorągwianej Komisji Historycznej tworzącej się przy Chorągwi Śląskiej pod przewodnictwem druha hm. Jana Piechaczka i honorowym przewodnictwem druha hm. Krzysztofa Witkowskiego, które odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Dziękuję za zaproszenie:) Foto: Leszek Szulc

komisjahist2019tgtgtgt
komisjahist2019tgtgtgt2

Świąteczne spotkanie KHH

29 grudnia, odbyło się czwarte i ostatnie w tym roku spotkanie Komisji Historycznej Hufca Lubliniec im. druhny Krystyny Rożniewskiej. Podczas spotkania podsumowaliśmy rok:), porozmawialiśmy na temat planów na nowy i wspólnie pokolędowaliśmy:) Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku 2018:)

khh2018fgq
khh2018fgq2

Pierwsze w nowym 2018r - spotkanie KHH

7 lutego, odbyło się kolejne spotkanie Komisji Historycznej Hufca Lubliniec im. druhny Krystyny Rożniewskiej. Tym razem odbyło się ono na Ośrodku Harcerskim w Kokotku. Przewodniczący Komisji:) druh Bartek przedstawił projekt Kalendarza Harcerskiego, oraz plan pracy KKH na rok 2018, który został zatwierdzony. W związku faktem, objęcia funkcji komendanta Hufca Lubliniec przez druha Mariusza Maciów, Komisja podziękowała mu za dotychczasową pracę, a na jego miejsce powołała druhnę Małgorzatę Ożarowską. Kolejne spotkanie w marcu:)

komisjahiststyczen2018ftg

Odsłonięcie tablicy poświęconej żołnierzom 74GPP

7 grudnia, po ponad półrocznych staraniach między innymi naszej Komisji Historycznej Hufca Lubliniec im. druhny Krystyny Rożniewskiej, odsłonięto na Placu Golasia, tablicę poświęconą żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

tablicaposwiecenie2017ty

Bardzo się z tego faktu cieszę:) Mam nadzieję, że miejsce to, po odsłonięciu dwóch kolejnych tablic, stanie się - Miejscem Pamięci wszystkich tych, powstańców, żołnierzy oraz harcerzy, którzy walczyli o to, by nasza mała ojczyzna - Lubliniec - był Polski i zapłacili za to najwyższą cenę, jaką jest życie.

tablicaposwiecenie2017ty2

Cześć ich pamięci...

tablicaposwiecenie2017ty234

Wrześniowe spotkanie Komisji Historycznej Hufca

Podczas wrześniowego spotkania Komisji Historycznej Hufca im. druhny Krystyny Rożniewskiej, nie zabrakło wielu ciepłych i przyjemnych wspomnień:) Po raz pierwszy pojawiła się też gitara - i piosenki harcerskie, oraz postanowienie stworzenia międzypokoleniowego śpiewnika harcerskiego:)

komisjhistoryczna2017tghy345

Komisja miała także przyjemność spotkać się z druhem Andrzejem Rożniewskim. Podczas spotkania został zaktualizowany plan na obecny rok, oraz przedstawiony na rok kolejny. Najważniejszymi zadaniami jakie stoją przed KKH są bez wątpienia wyzwania związane z publikacją historii naszego Hufca na łamach "Ziemi Lublinieckiej", organizacja II Lublinieckiej Nocy Muzeów w maju 2018r. oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej harcerzom i harcerkom naszego Hufca, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, na Placu Golasia, również w maju 2018r.

komisjhistoryczna2017tghy3452

Pierwsze spotkanie Komisji Historycznej Komendy Hufca Lubliniec

27 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie nowo powołanej Komisji Historycznej Hufca Lubliniec w składzie: druh Bartek Zbączyniak (przewodniczący) oraz druhna Ewa Knebel i druh Mariusz Maciów. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście - wieloletni instruktorzy Hufca Lubliniec, druhny: Małgorzata Ożarowska, Teresa Bajer, Bożena Jurczyk, Katarzyna Myrcik oraz druh Krzysztof Zbączyniak. Podczas spotkania przyjęto regulamin i plan pracy Komisji na 2017r. W części roboczej - rozważano kwestię publikacji materiałów o Historii Hufca Lubliniec, a także segregowano i opisywano zdjęcia z działalności drużyn i Hufca w latach 60-80. Kolejne spotkanie w marcu.

khh2017rtgy2
khh2017rtgy

khh2017rtgy23

Wystawka poświęcona budowie HST latem 1967r.

Podczas imprezy "Patriotyczny Lubliniec oddaj hołd Powstańcom Warszawskim", która odbyła się 1 sierpnia 2017r. można było zwiedzić wystawkę poświęconą budowie Harcerskiej Stanicy Turystycznej Hufca Lubliniec w Kokotku, która rozpoczęła się 50 lat temu z inicjatywy druha Mariana Ożarowskiego, w lipcu 1967r. Zwiedzający wystawę mogli obejrzeć zdjęcia z tych dwóch bardzo gorących i pracowitych miesięcy, 

wystawa2017tgyh78
wystawa2017tgyh782

a także posłuchać wspomnień instruktorów harcerskich: druha Karola Wengera (ówczesnego obozowego) oraz druha Bogdana Wolińskiego (instruktora programowego).

budowaosrodka2017tyhu

Czas podczas zwiedzania umilały piosenki harcerskie, które odtwarzane były na równolatku Ośrodka Harcerskiego - adapterze Bambino:) Dziękujemy wszystkim zwiedzającym za miłe słowa i dzielenie się swoimi wspomnieniami:)

Kliknij poniżej by obejrzeć galerię zdjęć
wystawa2017tgyh7823

Drugie spotkanie Komisji Historycznej Hufca

W niedzielę 25 czerwca, odbyło się drugie w tym roku spotkanie Komisji Historycznej Hufca Lubliniec (kolejne jeszcze tego lata:)). Oprócz zreferowania działań bieżących, nowości pojawiających się na stronie poświęconej historii Hufca Lubliniec, oraz analizie ostatnich wydarzeń zorganizowanych przez KHH - czyli Harcerską Noc w Muzeum oraz 95 rocznicę wkroczenia 74pp do Lublińca, KHH podjęła dwie ważne uchwały (wszystkie jednomyślnie:)). Pierwsza dotyczyła nadania Komisji Historycznej imienia druhny Krystyny Rożniewskiej, która w naszych Hufcu przez wiele lat była przewodniczącą KKH. Zaś druga, to przygotowanie projektu obchodów 95 rocznicy powstania Hufca Lubliniec, który będzie obchodzony w 2018r. i zaproponowanie Komendzie Hufca Lubliniec by powierzyła to zadanie KHH.

khh2017czerwiec

95 rocznica wkroczenia 74pp do Lublińca - pamiętamy!!!

25 czerwca, w przeddzień 95 rocznicy wkroczenia do Lublińca żołnierzy 74 Pułku Piechoty, instruktorzy Hufca ZHP, oraz rekonstruktorzy z Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa przypominali o tym ważnym dla historii miasta wydarzeniu, wręczając na lublinieckim rynku mieszkańcom ulotki oraz specjalne okolicznościowe odznaki, przygotowane przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika. Zapalili także znicz pamięci, przy pomniku, poświęconym wszystkim tym, którzy walczyli o polski Śląsk oraz przy pomniku przypominającym o wkroczeniu do Lublińca Wojska Polskiego w 1922r..

95rocznicawkroczenia2017

Dla lublinieckich harcerzy 74 Pułk Piechoty ma olbrzymie znaczenie. To właśnie z jego przybyciem wiąże się powstanie pierwszych drużyn harcerskich na terenie naszego miasta. To „dzieci pułkowe” były – trzonem kadry harcerskiej tworzącego się Hufca Lubliniec. To w końcu opieka Koła Przyjaciół Harcerstwa, któremu prezesował ksiądz Jan Szymała, hufcowy kapelan i prezes Koła, umożliwiła tak aktywną działalność harcerską na terenie powiatu lublinieckiego.

95rocznicawkroczenia20172

I Harcerska Noc Muzeów

19 maja 2017r. Komisja Historyczna Hufca Lubliniec, przy wsparciu Komendy Hufca i Kręgu Instruktorskiego zorganizowała I Harcerską Noc Muzeów. Impreza odbyła się w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu i trwała od 20 aż do 2 w nocy:). Uczestniczyło w niej prawie 50 harcerzy i instruktorów Hufca Lubliniec.

nocwmuzeum1

Wzięli oni udział w 7 specjalnie przygotowanych dla nich panelach. Zwiedzili Muzeum Edyty Stein.

muzeumedytystaein2

Od druha Krzysztofa Zbaczyniaka i druhny Małgorzaty Ożarowskiej dowiedzieli się jak powstawała Harcerska Stanica Turystyczna w Kokotku i jak wyglądało w tym czasie życie harcerskie na obozie.

nocwmuzeum124

Dzięki uprzejmości pani Sylwii Kanclerz, zapoznali się z historią 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty i mieli możliwość poznania zbiorów Izby Tradycji Pułku.

nocwmuzeum12

Druh Angelo Korzekwa zabrał wszystkich uczestników w podróż przez morza i oceany - opowiadając o drugiej swojej życiowej pasji (pierwsza to harcerstwo) jaką jest żeglarstwo,

nocwmuzeum126

a druh Bartek Zbaczyniak opowiedział o pamiątkach jakie pozostawili po sobie harcerze naszego Hufca na przestrzeni prawie 100 lat.

muzeumedytystaein2i9

Wraz z członkami Kręgu Instruktorskiego, wszyscy biorący udział w "Nocy" - wybrali się na nocny spacer po Lublińcu, ścieżkami przedwojennych harcerzy - co zaowocowało zdobyciem Nocnej Harcerskiej Odznaki Turystycznej.

nocwmuzeum126gt

Wreszcie, dzięki wsparciu wydawnictwa Egmont i państwa Marty i Michała Dzyzga harcerze i harcerki, zapoznali się z możliwością wykorzystania gier planszowych podczas zbiórek, oraz zagrali w grę, której bohaterami byli kultowi harcerze: Tytus, Romek i Atomek.

nocwmuzeum126gtdz

Wszystko przeplatała piosenka harcerska, a na głodnych wędrowców czekał - pyszny bigos. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom, które pomogły w zorganizowaniu tej imprezy - pierwszej takiej w Lublińcu:) Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok:) Czuwaj!!!