Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Jubileusz 50-lecia Hacerskiej Stanicy

29 lipca 2017r. w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku, świętowano 50-lecie istnienia Stanicy harcerskiej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 uroczystym apelem na boisku sportowym.

jubileusz502aaacd2saa

Apel poprowadził druh Kajetan Zbączyniak,

jubileusz501a1

meldunki zgromadzonych harcerzy odebrał druh Mariusz Maciów,

jubileusz501a

W jubileuszowym apelu udział wzięli: zuchy, harcerze i harcerki Hufca Lubliniec,

jubileusz502a

ale także liczne grono instruktorów i instruktorek z wielu harcerskich pokoleń.

jubileusz502aa1
jubileusz502aaacd2
jubileusz502aaacd2s
jubileusz502aaacd2s2

Część oficjalną apelu rozpoczeła komendantka Hufca Lubliniec, druhna Iwona Legencka.

jubileusz502aaacd2a1

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, poseł RP, pan Andrzej Gawron

jubileusz502aaacd1g

a także przedstawiciel Rady Miasta Lublińca, pan Banedykt Majer.

jubileusz502aa7

Tuż po apelu, jak każe tradycja, wszyscy zgromadzeni na Jubileuszu, udali się na kokotkowy amfiteatr, by zrobić sobie wspólne zdjęcie.

jubileusz502aaa8lo
jubileusz5029a

Następnie, każdy mógł spróbować - urodzinowego tortu:)

jubileusz502aa7ya
jubileusz502adh

Po pysznym ciastku:) każdy miał czas na rozmowę, wspomnienia, czy odwiedzenie dawno nie widzianych kątów kokotkowej Bazy.

jubileusz502llz
jubileusz502loc
jubileusz502lpb
jubileusz502opn

jubileusz502opasa
jubileusz502uin

W progach harcerskiej radiostacji, z uśmiechem witał wszystkich druh Karol Wenger. Każdy chętny mógł usłyszeć od niego o historii powstania Stanicy, o radiostacji i budowniczym Ośrodka druhu Marianie Ożarowskim.

jubileusz502opnka

By bliżej zapoznać się z historią OH w Kokotku, można było odwiedzić polowe Muzeum Harcerskie.

jubileusz502llab
jubileusz502llabaaf
jubileusz502uinki

Tam też, każdy mógł wpisać się do Kroniki Jubileuszowej, a także na "cegiełce" kokotkowej:)

jubileusz502uinkia
jubileusz502llaaa

Był także czas na ulubioną zabawę kokockich zuchów, harcerzy i instruktorów, czyli - pląsy, które poprowadził druh Kajtek Zbączyniak.

jubileusz502llabaafaajubileusz502llaas33jubileusz502llabaafaa2Jedną z najciekawszych atrakcji Jubileuszu 50-lecia istnienia Ośrodka Harcerskiego był koncert zespołu „Segars”, grającego muzykę żeglarską oraz harcerską. Mimo utrudnień technicznych, do śpiewu włączyła się cała publiczność, która tuż po występie otrzymała przepyszny bigos.

jubileusz502llabacv45
jubileusz502llaaabb2
jubileusz502llaop7

Uroczystość zakończyło "ognisko wspomnień",

jubileusz502llaasa8

przy którym mogliśmy wysłuchać gawęd starszych instruktorów hufca, jak i wspólnie śpiewać przy blasku ognia.

jubileusz502llaaabb8a
jubileusz502llaasv9a

jubileusz502llaaa26

Z pewnością w każdym z przybyłych gości zapłonęła iskra nostalgii i tęsknoty za czasem spędzonym na Kokotku – za letnimi obozami, nieprzespanymi nocami oraz cudowną atmosferą każdego dnia.

apel2017tgyhujasedrio90

Ostatnim akcentem obchodów 50-lecia istnienia Ośrodka Harcerskiego Hufca Lubliniec w Kokotku, była przygotowana przez druha Bartka Zbączyniaka, wystawka poświęcona budowie Harcerskiej Stanicy Turystycznej Hufca Lubliniec w Kokotku, która rozpoczęła się w lipcu 1967r. Wystawkę można było odwiedzić, 1 sierpnia 2017r. podczas imprezy "Patriotyczny Lubliniec oddaj hołd Powstańcom Warszawskim", przygotowaną przez druha Piotra Widerę.

wystawa2017tgyh78
wystawa2017tgyh782
wystawa2017tgyh7823

Na potrzeby wystawki powstał specjalny film, na którym druh Bartek utrwalił wspomnienia dwóch instruktorów z pierwszego pamiętnego obozu w 1967r. w Kokotku: druha Karola Wengera i druha Bogdana Wolińskiego.

Specjalnie na potrzeby Jubileuszu druhna Katarzyna Tobiś - zaprojektowała koszulki, w kolorze czarnym i pomarańczowym.

koszulki2017tyhkoszulki2017tyh22askoszulki2017tyh22as2
a także przypinki

przypinka234ere3

oraz mapkę Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, która pojawiła się na zaprojektowanym przez nią jubileuszowym plakacie.

mapkajubileusz50e34

Na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Druhna Paulina Kędzia
Druhna Karolina Mazur