Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Akcja "Morena" 1973r

morena20

W latach 1972-1982 miała miejsce operacja "Morena", która wzorowana była na "Operacji 1001 Frombork", a zorganizowana była przez Chorągiew Gdańską.

morenaczysta2016

Akcja polegała na pracach wykonywanych przez harcerzy na powstającego Nadmorskiego Parku Kultury i Wypoczynku. Harcerze - pielęgnowali las, budowali drogi leśne, stawiali altanki, wzmacniali nabrzeże, budowali murki oporowe na morenach, oraz rozbudowywali bazę harcerską w Gdańsku Wrzeszczu, nazwaną Moreną. Harcerze zwiedzali także ziemię gdańską.

morena22

W 1971r. w akcji wzięły udział tylko szczepy i harcerze z 4 Hufców Gdańska(Śródmieście, Oliwa, Wrzeszcz, Portowa). Efekty prac tak zachęciły organizatorów, że już kolejna w 1972r. nabrała charakteru akcji między chorągwianej. W trakcje jej twania, w dwóch turnusach obozowych wzięło udział ponad 600 harcerzy. W okresie 10 lat trwania akcji, uczestniczyło w niej ponad 7 tyś. harcerzy i harcerek z 14 chorągwi.

morena1 

Harcerze naszego hufca (reprezentujący chorągiew śląską), po raz pierwszy wyjechali do Gdańska, na akcję "Morena" - w 1972r. pod opieką druha Mariana Bogackiego (z Kalet), zaś po raz drugi(i ostatni) na przełomie lipca i sierpnia 1973r, gdy komendantem trzytygodniowego obozu została druhna Małgorzata Ożarowska. Nasza reprezentacja, w liczbie ponad 100 osób, składała się głównie z harcerzy i harcerek z Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu - ze Szczepu im. Stanisława Duboisa (ówczesnym szczepowym był Józef Kazik), oraz z drużyn kaletańskich.

1212morena12345u

Wśród harcerzy którzy wyjechali na akcję w latach 1972-1973 byli między innymi: Jerzy Spojda - oboźny podobozu, Zbigniew Wręczycki, Stanisław Koza, Tadeusz Bednarek, Jerzy Piłkowski, Jerzy Sukiennik, Jan Sowa, Michał Koloch, Jerzy Ożarowski, Kazimierz Mańka, Krystyna Loose, Janusz Wójcik, Mariusz Gaczek, Janusz Pyka, Andrzej Malec, Barbara Wójcik, Elżbieta Wieczorek, Anna Malec, Jerzy Gryc, Gosia Gryc, Grzegorz Kucharski, H.Machoń, Krzysztof Balbierz, Aleksander Łapka, Kazik Krawczyk. 

morena2

Wraz z harcerzami pojechał także druh Marian Ożarowski, który zabrawszy ze sobą swój sprzęt krótkofalarski nadawał z Gdańska spod znaku - SP9ZAK/2. 

morena3

Podczas akcji harcerze mieli możliwości poznać Emila Jurkiewicza.

moren24

Emil Jurkiewicz, to nestor radiokomunikacji i krótkofalarstwa polskiego, kierownik radiostacji w Poznaniu i w Grudziądzu, naczelnik urzędu radiotelegraficznego "Gdynia Radio", krótkofalowiec o przedwojennym znaku wywoławczym SP1CC i powojennym SP2CC.

morena26

moren25

Podobóz lubliniecki mieścił się na jednym z trzech wzgórz, które otaczały "Jaśkową Dolinę" tuż obok widocznego z oddali symbolu obozowiska - wielkiego statku.

morena10

Podczas obozu nasi harcerze wykonywali prace przy wzgórzach morenowych i w parku. Poza pracą, na uczestników obozu czekały liczne atrakcje - m.innymi zawody sportowe, w których lublinieccy harcerze byli niepokonani. Odbywały się liczne wycieczki do Trójmiasta, oraz innych stanic harcerskich np.: do stanicy "Cedron" w Wejherowie. Nie mogło zabraknąć plażowania i kąpieli w morzu.

morena1973plaza

Wieczorem czas upływał przy ognisku wśród pląsów i piosenek harcerskich.

morena9

Podczas obozu powstało tango obozowe, którego refren zaczynał się słowami:

Moreno, posłuchaj tango śpiewam Ci
Posłuchaj szum lasu echo w pieśni brzmi.
Posłuchaj pod niebem pełnym gwiazd
Spójrz, księżyc nad nami trzyma straż.

Obóz w tym czasie wizytował z ramienia Komendy Hufca ZHP Lubliniec (ówczesnym komendantem był druh hm Henryk Pietrek), druh Karol Wengier. Pod koniec obozu - druhna Ożarowska zakończyła swoją próbę na stopień harcmistrza i otrzymała go z rąk - ówczesnego naczelnika ZHP druha Stanisława Bogdanowicza.

morena5

Na Ośrodku "Morena", działała Poczta Harcerska, dzięki której można było wysałać do swoich znajomych pocztówkę:) lub list.

morenapoczta2016rft

Materiał opracowany na podstawie:
Stanisław Koza - Wspomnienia
Małgorzata Ożarowska - Wspomnienia
Karol Wenger - Wspomnienia
Mariusz Gaczek - Wspomnienia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - Marian i Małgorzata Ożarowski
Zbiory prywatne - Mariusz Gaczek