Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Siedziby Komendy Hufca ZHP Lubliniec

Prawie 95 lat temu, na terenie powiatu lublinieckiego zawiązały się pierwsze drużyny harcerskie. Od początku swojej działalności podlegały one Komendzie Hufca w Lublińcu (wyjątek stanowiły drużyny żeńskie, które początkowo należały do Hufca Tarnowskie Góry). Komenda Hufca, jako władze sporej jak na warunki lublinieckie organizacji społecznej od początku swego istnienia potrzebowała siedziby.

Najprawdopodobniej pierwszym budynkiem, w którym mieściła się siedziba Komendy Hufca Lubliniec - był budynek Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego 8 (funkcję komendanta Hufca sprawował wówczas Teodor Musielok).

gimnajumpierwsze sadaowa warsztaty

Możliwe jest, że wraz z przybyciem uczniów z Opola do Gimnazjum w roku 1925, gdy specjalnie na ich potrzeby ksiądz Jan Szymała, zaadoptował na bursę szkolną budynek szpitala psychiatrycznego przy ówczesnej ulicy Zamkowej (dzisiaj Piłsudskiego 21), siedziba Komendy Hufca została przeniesiona do tego budynku.

bursa12915rft

W 1930r. przy ulicy Żwirki i Wigury, została, oddana do użytku Pierwsza Śląska Bursa Gimnazjalna im. ks. Konstantego Damrota, której opiekunem został ksiądz pułkownik Jan Szymała. Wiemy, że w murach tej bursy mieściła się harcówka Kręgu Starszoharcerskiego (założonego przez Ludwika Klamę), jest prawdopodobne, że także tutaj swoje miejsce miała Komenda Hufca Lubliniec.

bursagimnazj2016

W tym samym czasie kończy się budowa nowego budynku dla Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza (ulica Sobieskiego 22), w którym miejsce na swoją harcówkę otrzymuje I Męska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. W okresie międzywojennym jest to najbardziej "elitarna" drużyna harcerska działająca w Hufcu. Jest prawdopodobne, że właśnie tam mieści się w latach 30-tych - siedziba władz Hufca.

gimnazjum nowy budynek 1929r

Następnie, jeszcze krótko przed przed wojną - Komenda Hufca miała się mieścić w budynku byłej, pierwszej elektrowni na prąd stały w Lublińcu przy ulicy Stalmacha (na zdjęciu z kominem, który w 1923 roku, rozebrano).

elektrownia2014

Tuż po wojnie Komenda Hufca zbierała się w prywatnym biurze druha Benskiego (ówczesnego komendanta Hufca) przy ul. Armii Czerwonej (obecnie ul. Częstochowska).

 12benski2016rftg

Po raz kolejny tuż przed rozwiązaniem harcerstwa (lata 1947-1949?), Komenda Hufca znalazła swoje miejsce w budynku byłej elektrowni przy ulicy Stalmacha, w której wówczas działał także Dom Kultury.

elektrdom2016

Od lat 50-tych (przez prawie 20 lat), Komenda Hufca mieści się w budynku przy ulicy Paderewskiego 22, początkowo dzieląc go z ZMW (aktualnie znajduje się tutaj Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

startstwo2016rft

Na początku lat 70-tych, na krótko, Komenda Hufca w Lublińcu zostaje przeniesiona, przez ówczesne władze, do budynku przy ulicy Oświęcimskiej 19 (przedwojenna kamienica państwa Mündil).

mundil2016

Następnie władze harcerskie Hufca Lubliniec otrzymują miejsce w budynku przy ulicy Paderewskiego 9, w tzw. "Domu Partii". W budynku tym mieści się wówczas harcówka Szczepu Milenium, tutaj też spotyka się lubliniecka drużyna wodna "Sailing" (obecnie znajduje się w tym budynku Bank PKO S.A).

dompartii2016

Po kilkunastu latach, siedziba Komendy Hufca Lubliniec wraca do budynku przy ulicy Stalmacha 12 (obecnie swoją siedzibę ma tutaj Lubliniecki Zespół Pieśni i Tańca "Halka").

haka21045r

Po kilku latach, znowu przyszła pora na przeprowadzkę, tym razem, jest to prawdziwa zsyłka, władze Hufca Lubliniec otrzymują miejsce na swoją siedzibę w budynkach magazynowych przy ulicy Plebiscytowej (w okolicach torów i wiaduktu).

 FOT525A

W 1992r. siedziba Komendy Hufca w Lublińca za sprawą druha Krzysztofa Zbączyniaka, wraca na miejsce, skąd rozpoczęła swoją wędrówkę po Lublińcu, a mianowicie do budynku przedwojennego Gimnazjum przy ulicy Sobieskiego 8 (gdzie wówczas miesiły się warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych). Prócz biura Komendy, działa tu także świetlica harcerska, w której od 1995r. spotyka się Krąg Seniora, oraz Drużyna Harcerska im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, obecnie budynek Sadu Rejonowego.

 FOTA724

Około roku 2002 siedziba Komendy Hufca Lubliniec rozpoczyna swoją działalność w Ośrodku Harcerskim Hufca Lubliniec w Kokotku.

 kokot

W kwietniu 2016r. siedziba Komendu Hufca Lubliniec - zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Sokoła 13. Czas pokaże na jak długo:)

strazacja0216

tablica

 

Opracowane na podstawie:
Dh Krzysztof Zbączyniak - Wspomnienia
Dh Henryk Pietrek - Wspomnienia


Zdjęcia:
Zdjęcia prywatne - rodzina Czubała
Archiwum Hufca Lubliniec