Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Sztandar Hufca ZHP Lubliniec

W roku 1925r. Koło Przyjaciół Harcerstwa, którego założycielką była żona starosty lublinieckiego Kazimierza Grzymały-Niegolewskiego, pani Wiktoria Niegolewska, wyszyło na czerwonym płótnie, dla gimnazjalnej I MDH im. Tadeusza Kościuszki - sztandar.  Z jednej strony sztandaru wyhaftowana była lilijka z napisem "Czuwaj", na drugiej stronie widniał napis "I Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu". To ten sztandar, aż do 1933r. uczestniczył we wszystkich obchodach i imprezach reprezentując Hufiec. Na niego także składano wszystkie przyrzeczenia harcerskie.

sztandat1kos2016Sztandar I Męskiej Drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu

W latach 30-stych lublinieckie Koło Przyjaciół Harcerstwa, którego ówczesnym przewodniczącym był ksiądz pułkownik Jan Szymała postanowiło ufundować sztandar dla Hufca. 4 czerwca 1933r. podczas uroczystej Mszy św. w kościele garnizonowym - sztandar został wręczony harcerzom. Sztandar hufca odbierał poczet w składzie: Alojzy Gajek, Stanisław Gawron i Stanisław Wojciechowski. 

sztandar20145poczPoświęcenie sztandaru w kościele św. Krzyża w Lublińcu - 4 czerwca 1933r

Po mszy, poczet sztandarowy wraz z harcerzami oraz orkiestrą 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, przemaszerował ulicą Kilińskiego przed gośćmi zgromadzonymi na placu 3 Maja (obecnie plac Mikołaja Kopernika).

sztandarposw2016rft2
Poczet sztandarowy otwiera defiladę, od prawej: dh Gawron, dh Wojciechowski, dh Gajek

sztandarposw2016rft3
Oficjele odbierający defiladę: ks. major Jan Szymała, 
starosta Franciszek Biolik, ks. proboszcz Józef Dwucet

trkizdjecia2016rftg5
Poczet sztandarowy włączył się do odbierających defiladę (defiluje drużyna rowerzystów)

troki2016rftgyh6
Orkiestra 74 GPP – zamyka defiladę po przejściu jej uczestników

W uroczystości uczestniczyli: harcmistrz Józef Bielec - członek komendy chorągwi śląskiej, przedstawiciele władz miasta w osobie starosty Franciszka Biolika, delegacje korpusu oficerskiego 74 GPP - m.innymi, ppłk. Milan Marszałek, proboszcz parafii św. Mikołaja - ksiądz Józef Dwucet, harcerze oraz liczni mieszkańcy Lublińca.

Na rynku lublinieckim, odbyło się uroczyste przybicie gwoździ do nowego sztandaru Hufca Lubliniec.

sztandarposw2016rft1
Gromada zuchów na lublinieckim rynku, wśród zuchów - druh Jan Bernard Handy

sztandarposw2016rft

sztandar2015rftgyj
Uroczystość przybicia gwoździ na lublinieckim rynku 4 czerwca 1933r.

Sztandar został wykonany przez specjalistyczną firmę. Z jednej strony sztandaru wyhaftowany był patron harcerzy - św. Jerzy na koniu z lancą i tarczą, atakujący ziejącego ogniem smoka oraz napis "Czuwaj!". Z drugiej strony krzyż harcerski i napis "Komenda Hufca Harcerzy w Lublińcu".

sztandarprzed20162
Poczet sztandarowy Hufca Lubliniec

Drzewce sztandaru były zakończone głownią w formie lilijki harcerskiej. Odtąd sztandar pojawiał się na wszystkich ważnych uroczystościach harcerskich.

sztandarprzed2016
Przemarsz pocztu sztandarowego ulicą Plebiscytową w Lublińcu

1 września 1939r. druhowie, którzy opuszczali Lubliniec wraz z żołnierzami 74 GPP zabrali sztandar hufca ze sobą. Ostatecznie w Zwoleniu pod Radomiem zdecydowali powierzyć go miejscowemu kolejarzowi. W związku z tym, że przechowywanie sztandaru w warunkach okupacyjnych było bardzo niebezpieczne, ów kolejarz, schował sztandar na strychu remizy strażackiej. Przez kolejnych 7 lat sztandar szczęśliwie przeleżał w skrytce. Gdy po wojnie, w budynku remizy zaczęła powstawać izba harcerska - kolejarz przypomniał sobie o schowanym sztandarze.

zwolen2016osp2

zwolenosp2016
Budynek OSP w Zwoleniu, gdzie w okresie okupacji przechowywany był sztandar hufca
(na górnym zdjęciu przed wojną, na dolny czas dzisiejszy)

19 czerwca 1946r. na rynku w Zwoleniu obyło się uroczyste przekazanie sztandaru harcerzom lublinieckim: Franciszkowi Kątnemu, Mieczysławowi Pawłowskiemu oraz Anatolowi Muszale. W uroczystości uczestniczyli harcerze ze Zwolenia (I DH im. Andrzeja Małkowskiego), władze miasta, przedstawiciele Hufca w Radomiu oraz mieszkańcy.

upowaznienie1956sztandar

20 czerwca sztandar dotarł do Lublińca, gdzie odbyło się uroczyste powitanie sztandaru z mszą świętą, defiladą harcerską i ponownym poświęceniem sztandaru.

sztandarzwolen1a23
Przywitanie sztandaru na dworcu w Lublińcu - w czerwcu 1946r.

Niestety w 1949r. harcerstwo zostało zlikwidowane, a na jego miejscu powstała Organizacja Harcerska wzorowana na organizacjach pionierskich, która działała aż do 1956r. W tym to okresie najprawdopodobniej lubliniecki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego - sztandar zarekwirował i zniszczył.

sztandarhufiec2016powojHarcerze Hufca Lubliniec - maszerują ze sztandarem,
być może jest to ostatnie zdjęcie przed jego zaginięciem

W 2019r. w Izbie Tradycji Harcerskiej Hufca Lubliniec w Ośrodku Harcerskim w Kokotku - na jednej ze ścian, harcerki naszego Hufca podjęły się próby przedstawienia przedwojennego sztandaru.

sztandar20202sss33

Gdy po zjeździe łódzkim w grudniu 1956r. reaktywowano harcerstwo, komenda hufca, na czele z druhem Marianem Ożarowskim zamówiła nowy sztandar dla Hufca Lubliniec. 10 marca 1959r nowy sztandar został wyszyty, a 29 kwietnia 1959r. oficjalnie przekazany harcerzom hufca. Od tej pory sztandar służy harcerskiej braci aż do dnia dzisiejszego.

sztandar3
Nowy sztandar Hufca Lubliniec, ufundowany w 1959r.

W poczcie sztandarowym służyło wielu znanych harcerzy i harcerek naszego hufca zaś chorążymi byli między innymi: dh Krzysztof Zbączyniak, dh Bogusław Widera, dh Mariusz Maciów, dh Kajetan Zbączyniak, dh Tomasz Krupski i wielu wielu innych.

Sztandar hufcowy był niemym światkiem setek przyrzeczeń i zobowiązań instruktorskich

sztandar23

sztandar7

przyzecz1

Brał udział w obozach, apelach, alertach i zlotach.

sztandar1

zlot2016

sztandar8

Reprezentował naszych harcerzy podczas uroczystości harcerskich, miejskich i ogólnopaństwowych.

sztandar5

sztandar10

sztandar2

W lutym 2017r. do orła znajdującego się na sztandarze Hufca została doszyta korona. 

sztandarkorona2017rty
Druh Mariusz Maciów - prezentuje nowo doszytą koronę

orel2017

Opracowane na podstawie:
J.Bula, Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949, Kraków 2000
A.Muszała, Wspomnienia,
A.Demarczyk, Kronika Drużyny im. Królowej Jadwigi, Lubliniec 1945-1947
J.Fikus senior, Wspomnienia


Zdjęcia:

Archiwum Hufca Lubliniec
Archiwum - OSP Zwoleń
Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne - Bartłomiej Zbączyniak
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Zbiory prywatne - Jan Fikus senior