Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Nasze Gry Miejskie

Gra miejska (za Wikipedią) to gra wykorzystująca przestrzeń miejską jako istotny element rozgrywki. Takie gry łączą w sobie cechy flash mobów, happeningów ulicznych oraz gier komputerowych, RPG i podchodów. Organizowane są w różnych miejscach niezależnie od siebie, głównie w dużych miastach. Przybierają zarówno formy otwarte, jak i zamknięte, wchodząc nieraz w skład ofert imprez integracyjnych. Gry miejskie powstają zarówno jako projekty w pełni niezależne, jak i komercyjne. Ich tematyka może być różnorodna, od wydarzeń historycznych, przez powieści, po historie wymyślone przez autorów gry. Pierwsza komercyjna gra miejska w Polsce odbyła się w 2005r.

Harcerze od niepamiętnych czasów wykorzystywali do realizacji swoich celów - podchody, czy biegi harcerskie. W naszym Hufcu w latach 2000-2004 działała 1 Środowiskowa Drużyna Harcerska "Night Gobbas", która kilkakrotnie organizowała na terenie Kokotka - gry fabularne. Jednak nie udało im się niegdy zorganizować imprezy w mieście:) dla innej grupy niż harcerze.

12gob22
12gob17

W 2005r. z inicjatywy druhny Katarzyny Łukawskiej-Pasternek została zorganizowana dla wszystkich drużyn Hufca, fabularna gra terenowa na terenie "Poligonu".

poligongrafabularna2017rtfdpoligongrafabularna2017rtfd2poligongrafabularna2017rtfd23poligongrafabularna2017rtfda
Jednak dopiero w 2009r. Szczep "Milenium" - zorganizował pierwszą pełnoprawną grę miejską na terenie Lublińca, w której wzięli udział najmłodsi mieszkańcy miasta. Gra nazywała się "W krainie rozbitków", dla jej uczestników przygotowano wiele zadań np.: chodzenie na szczudłach, nauka nadawania Morsem, przerzucanie balonów z wodą, puszczanie ogromnych baniek mydlanych, teatrzyk, a wszystko to odbywało się w klimacie "Tajemniczej wyspy". Po zakończonej grze, dzieci miały okazję potańczyć i pobawić się wraz ze starszymi druhami i druhnami. 

kronika2009717

Na kolejną grę trzeba było czekać trzy lata. W 2012r. z okazji 45-rocznicy istnienia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku harcerze i harcerki z Lublińca, Krakowa i Toszka, wzięli udział w grze miejskiej zatytułowanej "Śladami lublinieckich harcerzy".

gramiejska201012sksa
gramiejska201012sksasa

Gra została przeprowadzona wg. pomysłu druha Marka Budzyńskiego. By grę ukończyć harcerze musieli się wykazać sprawnością fizyczną, znajmością alfabetu Morse'a, umiejętnością udzielenia pierwszej pomocy, czy spostrzegawczością. Najważniejszym jednak celem gry było przypomnienie sylwetek zasłużonych harcerzy naszego hufca oraz oczywiście dobra zabawa.

Minęły 3 lata i we wrześniu 2015r. za sprawą druha Patryka Antosa (który będzie miał udział w każdej kolejnej grze miejskiej), harcerze zorganizowali grę miejską "Moje miasto" w tematyce września 1939r.

11gramiejska2015rtara23a

Uczestnicy gry, oczwiście podzieleni na patrole, starali się zorganizować w mieście "mały sabotaż" wymierzony przeciwko Niemcom, którzy Lubliniec okupowali. Nie zabrakło także zadań z udzielania pierwszej pomocy,

11gramiejska2015rtara24a

wędrówki szlakiem bunkrów, czy zadań paramilitarnych z próbą rozminowania terenu.

11gramiejska2015rtaraa

Po kilkugodzinnej zabawie - ta część gry została rozstrzygnięta, patrole otrzymały nagrody i pamiątkowe buttony.

11gramiejska2015rtara2453a
11gramiejska2015rtarawe

Następnie gra przeniosła się na teren Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, który odgrywał rolę ośrodka szkoleniowego dla członków podziemia. W nocy - obóz został zaatakowany przez odziały Niemieckie, a zadaniem patroli była wydobycie z obozu dokumentów, oraz ucieczka z niego. Rankiem nastąpiło ogłoszenie wyników.

11gramiejska2015rtara2a

Rok później, tym razem w maju 2016r. harcerze Hufca Lubliniec zorganizowali kolejną grę miejską - tym razem tematem przewodnim było uchwalenie Konstytycji 3 Maja. W grze miejskiej "Veto", która trwała rónież dwa dni - wzięli udział harcerze z Jaworzna, Boronowa, Koszęcina, Olesna i Lublińca. 

vetogramiejsk2017uyavetogramiejsk2017uya2vetogramiejsk2017uya2aavetogramiejsk2017uya23W pierwszej jej części uczestnicy startowali spod budynku Dworca PKP, by następnie z mapą odnajdywać rozrzucone po okolicy punkty, na których czekały na nich różnorakie zadania, począwszy od zbierania podpisów poparcia pod Konstytucją, rozwiązywania zagadek logicznych, aż po budowanie trebuszetu, walkę na szable czy naukę rzucania XVIII-wiecznym granatem. Wszystkie patrole spisały się na medal i pojawiły o godzinie 14.00 na rynku, by uczestniczyć w oficjalnym zakończeniu pierwszej części Gry. Tam odbyło się podsumowanie, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody dla patroli które uczestniczyły tylko w dziennym etapie, tutaj szczególne gratulacje dla zwycięzców, czyli patrolu "Tormenciaki" z Jaworzna oraz dla "Poszukiwaczy Przygód" i "Leśnych Skrzatów" z Lublińca.

vetogramiejsk2017uya23a
vetogramiejsk2017uya23aa
vetogramiejsk2017uya23aa2

Druga część gry odbyła się na Ośrodku Harcerskim w Kokotku, gdzie w nocy rozpoczęła się gra (nocna) tym razem w opraciu rekonstrukcjię wydarzeń z Bitwy pod Zieleńcami.

vetogramiejsk2017uya23aa2a
vetogramiejsk2017uya23aa2aa

6 miesięcy później, w listopadzie 2016r. można było wziąć udział w kolejnej patriotycznej grze miejskiej przygotowanej przez harcerzy Hufca Lubliniec. Była to gra miejska "Legiony", która nawiązywała do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918r.

legionygramiejsk20 1716d

Podczas gry, jej uczestnicy odwiedzali różne miejsca na terenie miasta oraz okolic, rozwiązując zagadki i zadania sprawnościowe.

11gramiejsk2016trtwa
11gramiejsk2016trtwaaswe
1111muzeumpowstaniwars12aa
11nowyjork2017t6t5t5aaa
11legionygramiejsk20 1716daa

W czerwcu 2017r. odbyła się w Koszęcinie - "Gra wiejska" o tajemniczym tytule "Kassiri 2017", zorganizowana dla zuchów, harcerek i harcerzy naszego Hufca. Tematem gry były tradycje słowiańskie, a gra toczyła się na terenie Koszęcina, Strzebinia oraz wielu kilometrów lasów koszęcińskich:)

kronika2009717aa
manewry2012er234aaa
manewry2012er12asa

W listopadzie 2017r. gra miejska przybrała zupełnie inną formę:) Gra "Lubliniec moje miasto", przeprowadzona według pomysłu druhny Kingi Staweckiej, składała się z kilku części, by wziąć w niej udział trzeba było stworzyć kilku osobowy patrol, następnie odpowiedzieć na kilka pytań znajdujących się na stronie internetowej. Kolejnym zadaniem był spacer - zwiad, do pięciu określonych punktów w mieście. Po dotarciu do nich należało sobie na ich tle zrobić zdjęcie. Ostatnim trzecim zadaniem było wykonanie pracy plastycznej o charakterze patriotycznym.

uherek2017tgtgratda
uherek2017tgtgratda2
11gramiejsk2016trtwaaswe2

Opisując gry miejskie zorganizowane przez naszych harcerzy i harcerki należy wspomnieć jeszcze gry, które odbywają się od 2014r. w ramach Manewrów Harcerskich w Oleśnie, które organizuje III Szczep "Feniks"(sama impreza organizowana jest od 2008r.). W 2014r. fabuła gry opierała się na popularnej grze karcianej "Czarne historie", a uczestnicy mieli za zadanie rozwikłać zagadkę kryminalną.

rajolesno2017ty2

W 2015r. roku, manewry "Kości opowieści", opierały się na popularnej grze kościanej "Story Cubes". Startujące w imprezie patrole miały za zadanie ułożyć historię zawierającą hasła wylosowane na poszczególnych punktach.

manewry2012er12

W 2016r. edycja Manewrów Harcerskich oparta była na filmie animowanym "W głowie się nie mieści".

manewrywglowei20172

Natomiast w 2017r. - harcerze i harcerki ze Szczepu Feniks w Oleśnie, w ramach Manewrów, zorganizowali grę  "Alicja w Krainie Urzędów". Nazwa gry znalazła dokładne odzwierciedlenie w atrakcjach przygotowanych na trasie. Poruszając się po centrum miasta, między poszczególnymi budynkami instytucji publicznych jak urzędy, poczta czy ZUS uczestnicy odnajdywali bohaterów popularnej bajki zagubionych wśród urzędowych spraw.

manewry2012er234a

W 2017r. odbyła się na terenie miasta Lublińca jeszcze jedna gra miejska, tym razem zorganizowana przez Hufiec Bytom, jednak w grze tej jako współorganizatorzy uczestniczyli harcerze naszego Hufca (druh Daniel Gbur i druhna Natalia Dramska). Były to "Wrota czasu", gra w której wzięła udział kadra młodzieżowa kolonii zuchowej Hufca Bytom. Harcerze bytomscy mieli, podczas swojego pobytu w Lublińcu między innymi za zadanie zapoznać się z postacią życiorysem Konrada Mańki, a także w oparciu o niego rozwiązać zadanie. Zdążyli także przeprowadzić sondę wśród mieszkańców Lublińca na temat tego „Co myślą o współczesnym harcerstwie”.

harcbytom1201721asgt

Jesienią 2018r. w Oleśnie z okazji organizowanych w mieście Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się Gra Terenowa, której organizatorami gry byli: 3 Szczep "Feniks" oraz Urząd Miasta Olesno.

gramiejskaolesno2018uyutere

Gra nosiła nazwę "Mury, Bramy, Kramy", a zadania przygotowane na trasie dotyczyły historii, topografii i zabytków miasta.

gramiejskaolesno2018uyutere2

W Grze wzięło udział 5 patroli. Po spacerze ulicami miasta, pokonanych wyzwaniach na uczestników czekał pyszny poczęstunek oraz nagrody.

gramiejskaolesno2018uyutere3
gramiejskaolesno2018uyutere35

Kto rankiem w sobotę 21 września 2019r. znalazł się akurat w okolicy dworca PKP w Lublińcu mógł być mocno zaskoczony! Tego dnia prawie setka harcerzy i zuchów przebrana w stroje inspirowane czasami wojny zgromadziła się na dworcu aby tam rozpocząć podróż "Śladami Historii".

grahistoria2019a2a2
grahistoria2019a2a
grahistoria2019a23a

W ramach odbywającego się tego dnia trzeciej już edycji wydarzenia Patriotyczny Lubliniec nasz Hufiec przygotował Grę Miejską dla dzieci, młodzieży i mieszkańców. 18 patroli złożonych z zuchów, harcerzy, instruktorów, rodziców i przyjaciół harcerstwa z Lublińca, Olesna, Częstochowy, a nawet Jaworzna wyruszyła na spacer ulicami miasta w poszukiwaniu specjalnych zadań odnoszących się do czasów Powstań Śląskich i Powstania Warszawskiego.

grahistoria2019a2a2aa
grahistoria2019a2f
grahistoria2019a8a

I tak w weekendowe, słoneczne przedpołudnie uciekaliśmy przed niemieckimi patrolami, przechwyciliśmy zaszyfrowaną wiadomość dla Marszałka Piłsudskiego,

grahistoria2019a2ai

malowaliśmy Znak Polski Walczącej na murach cmentarza, śpiewaliśmy, przekonywaliśmy młodych ludzi do dbania o patriotyczne uczucia.

grahistoria2019a1a
grahistoria2019a2a26a
grahistoria2019a6a

Na mecie po prawie 20km trasie uczestników czekało wiele atrakcji w postaci prezentacji stoisk i wozów służb mundurowych, koncertów muzyki patriotycznej, gier, zabaw, występów grup rekonstrukcyjnych. Pierwsze miejsce zajął patrol "Śląska Partyzantka" 3 Szczepu Feniks z Olesna. Podczas podsumowania zmagań wyróżniono także najlepszą patrolową oraz najlepszy pomysł na nazwę patrolu. Gratulujemy i dziękujemy organizatorom wydarzenia za wspaniałą lekcje historii na świeżym powietrzu.

grahistoria2019a2a26a5a
grahistoria2019a15
grahistoria2019a2a29a

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Wspomnienia - Patryk Antos
Wspomnienia - Zuzanna Tiffert

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Zdjęcia - Karolina Mazur