Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Aneks - stopień II

1. Latem 1924r. w leśniczówce w Czarnym Lesie, pod Lublińcem odbyła się kolonia harcerska zorganizowana przez Chorągiew Śląską. Harcerze lublinieccy jako gospodarze terenu otrzymali pięć miejsc kolonijnych. Jako uczestników wytypowano z I MDH im. T. Kościuszki druhów Alojzego Gajka, Edmunda Mendeckiego, Michała Mędlewskiego, Roberta Maksarę i Eryka Słotę. W miejscu tym, w okresie międzywojennym, często były organizowane biwaki harcerskie.

12lesniczowka2016

- Alozy Gajek (1911-2012)- harcerz, uczestnik obozu harcerskiego w Czarnym Lesie (Droniowiczki) organizowanego przez Komendę Śląskiej Chorągwi w 1926r. Uczestnik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spale (1935r). Członek Kręgu Instruktorskiego. Komendant Hufca Lubliniec w latach 1938-1939. Żołnierz 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, uczestnik kampanii wrześniowej. Po wojnie reaktywował harcerstwo w Kluczborku.

- Eryk Słota (1911-1990)- harcerz, uczestnik obozu harcerskiego w Czarnym Lesie (Droniowiczki) organizowanego przez Komendę Śląskiej Chorągwi w 1926r. Wziął udział w Międzynarodowym Zlocie Skautów w Garczynie (1932) oraz w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale (1935). Pilot szybowcowy. Żołnierz 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po wojnie organizator Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu lublinieckiego.

2. W jednym z budynków przy obecnej ulicy Konrada Mańki w Koszęcinie - znajdował się punkt kontaktowy organizacji podziemnej „Orzeł Biały”. Tu spotykali się kierujący lubliniecką organizacją Konrad Mańka z dowódcą placówki Koszęcin o pseu­donimie „Rekin" (Alojzy Janeczek). Organizacja miała na celu utworzenie placówek typu wojsko­wego, a następnie administracyjnego, zaś na bieżąco zbierała wiadomości o działaniu władz okupacyjnych i udzie­lała wsparcia materialnego i moralnego ludności polskiej.

12manka2016koszecin

3. W budynku dworca kolejowego w Koszęcinie od września 1937r. do sierpnia 1939r. swoje zbiórki odbywała założona przez druha Alojzego Janeczka - II Drużyna Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego w Koszęcinie. W jej skład wchodzili harcerze z rodzin kolejarskich z Koszęcina i Strzebinia. Funkcję przybocznego drużyny sprawował druh Stefan Goniwiecha.

koszęcinpkp2

4.W latach 1934-1939 w Kaletach, bardzo aktywnie działa przy Szkole Powszechnej - MDH im. Tadeusza Kościuszki, założona przez druha Emila Myszora, a także założona w 1938r. MDH im. Zawiszy Czarnego z drużynowym druhem Józefem Wąsem. Harcerzy wspomagał kierownik szkoły Piotr Gasztych, a także jego najstarsi synowie: Mieczysław i Jerzy Gasztychowie.

kalety2016rftg

5. W październiku 1920 roku został zorganizowany w Patoce, kurs dla kierowników pracy harcerskiej. Dyrektor majątku Patoka, Stanisław  Breliński  udostępnił harcerzom na potrzeby kursu niezamieszkały pałac. Do Patoki przybyło ok. 60 harcerzy. Uczestnikami kursu byli m.in. Jan Grzbiela, Stanisław Sapa oraz kilku innych harcerzy, którzy w późniejszych latach, stali się czołowymi instruktorami chorągwi śląskiej, w kursie wzięli najprawdopodobniej udział także harcerze z okolic Lublińca.

palacpatoka2016rft

6. W sierpniu 1920r. w Czarnym Lesie koło Woźnik, w majątku Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich, odbył się pierwszy kurs kierowników pracy w drużynach męskich na Górnym Śląsku. W kursie tym, którego głównym organizatorem był Miłosz Sołtys, a prowadzącym Antoni Olbromski, wzięło udział 21 uczestników, wśród których był (najprawdopodobniej) mieszkaniec Lublińca - Teodor Musielok (późniejszy pierwszy komendant Hufca  ZHP Lubliniec). Kurs przerwał wybuch II powstania śląskiego, a jego kursanci wstąpili w szeregi powstańców. 

wozniki2016er45

7. W Pustej Kuźnicy znajduje się dawny Posterunek Celny. W latach 1922-1939r. przebiegała tamtędy granica państwowa pomiędzy Polską a Niemcami. Okolice Pustej Kuźnicy oraz Kokotka były miejscem częstych wypadów i biwaków harcerskich.

12pustakuznica4d

8. Od 1922r. do września 1939r. w Lublińcu stacjonował 74 Górnośląski Pułk Piechoty. Przez te 17 lat, losy pułku i harcerstwa w Lublińcu niejednokrotnie się krzyżowały. I tak - kapelan pułkowy - ksiądz pułkownik Jan Szymała był kapelanem Hufca Lubliniec i prezesem Koła Przyjaciół Harcerstwa, do którego należało wielu oficerów 74 GPP. Wielu spośród przedwojennych harcerzy wywodziło się z rodzin pułkowych. Znaczna część instruktorów hufca Lubliniec odbywała swoją służbę wojskową w pułku, a następnie wzięła wraz z nim udział w kampanii wrześniowej. Niektórzy, jak Jan Bernard Handy czy Józef Kowol przypłacili tę służbę swoim życiem.

19391wse2

- Józef Kowol (1917-1939)- harcerz, żołnierz 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. 1 września 1939r. wraz z pułkiem brał udział w walkach o Lubliniec. Podczas wymiany ognia w okolicach schronu bojowego na Górce Kochcickiej został ciężko ranny. Zmarł w Jawornicy.