Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Nowy Bieruń 1938r

W 1937r. druh Ludwik Klama został kierownikiem referatu prób instruktorskich w Wydziale Kształcenia Starszyzny Śląskiej Choragwi Harcerzy. Z charakterystycznym dla siebie entuzjazmem i energią podszedł do nowego wyzwania jakim było kształcenie przyszłej kadry Śląskiej Chorągwi. W pierwszym półroczu 1938r. zorganizował sześć kursów teoretycznych dla podharcmistrzów w: Bielsku, Chorzowie, Brzezinach, Katowicach, Lublińcu i Rybniku. w kursach tych wzięło udział  - 115 uczestników. Zaś w okresie letnim urządził dwa obozy podharcmistrzowskie w Nowym Bieruniu: 1-14 lipca oraz  2-16 sierpnia (ten drugi został zorganizowany dla tych instruktorów, którzy w lipcy nie otrzymali urlopów). Komendantem obu obozów był druh Klama. Jest wielce prawdopobne, że w obozach tych brali udział harcerze z Lublińca, niestety nie wiemy którzy. Obóz wizytował ówczesny komendant Śląskiej Choragwi Harcerzy - druh hm. Józef Bielec.

bierun2020as
Uczestnicy Kursu Podharcmistrzowskiego
w Nowym Bieruniu - lipiec 1938r
druh Klama stoi pośrodku, druh Bielec, drugi od prawej

bierun2020as2
Uczestnicy Kursu Podharcmistrzowskiego
w Nowym Bieruniu - sierpień 1938r

bierun2020as2a
Uczestnicy Kursu Podharcmistrzowskiego
w Nowym Bieruniu - siepień 1938r

Praca druha Klamy została zauważona w Choragwi, gdyż po obozach w listopadzie 1938r. został mianowany kierownikiem Wydziału Kształcenia Starszyzny Śląskiej Choragwi Harcerzy, zastepując na tym miejscu druha Józefa Pukowca.

Opracowane na podstawie:
Sprawozdanie Komendy Śląskiej Chorągwi Harcerzy (za rok 1938), s. 37;
„Siedem Groszy” nr 206 z 28 VII 1938, s. 3

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec