Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Tablica poświęcona Konradowi Mańce

1 września 1982r. na ścianie frontowej kamienicy znajdującej się przy ulicy ks. Konstantego Damrota 11 w Lublińcu, gdzie w latach 1939–1940 mieszkał druh Konrad Mańka, odsłonięto tablicę pamiątkową.

konradodsłonięcie1a2
Tablica pamiątkowa

Data nie była przypadkowa, gdyż w 1982r. przypadała 40 - rocznica śmierci druha Konrada, który 14 lipca 1942r. został ścięty przez Niemców w więzieniu w Katowicach.

 mankakonrad2020fert2a3a48
Druh Konrad Mańka

Tablica została ufundowała przez mieszkańców miasta. W uroczystości poza władzami miasta, harcerzami, żołnierzami oraz mieszkańcami - wzięły udział siostry lublinieckiego harcerza, panie: Gertruda Kupka – która odsłaniała tablicę, Maria Kinder, Aniela Wieczorek i Emilia Kurek.

konradodsłonięcie1a2a
konradodsłonięcie1a2a3
Odsłonięcie tablicy 1 września 1982r.

konradodsłonięcie1a9
80 - rocznica urodzin Konrada Mańki, na zdjęciu rodzina Konrada Mańki
od lewej Jadwiga Kinder (córka Marii Kinder), Emilia Kurek,
Joanna Kultys (córka Anieli Wieczorek), Teresa Makarska (córka Emilii Kurek)

Rok 1982 - był rokiem wyjątkowym. W tym okresie odchodzono 43 rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale też 60 rocznicę przyłączenia Lublińca do II Rzeczpospolitej, oraz wkroczenia 74 pułku piechoty do Lublińca. Także i w pozostałych uroczystościach uczestniczyli harcerze naszego Hufca.

tablicakonrad2020der5

Opracowane na podstawie:
Ziemia Lubliniecka nr 3, 2020r. Tablice pamiątkowe Ziemi Lublinieckiej - Sebastian Ziółek
Zbiory prywatne - Teresa Kurek Makarska