Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Stanica 1972-1975

Od 1971 do 1975r. nie przybył na Stanicy żaden nowy obiekt. Warto zauważyć, że w tym czasie - nieetatowym kierownikiem (gospodarzem) Ośrodka w Kokotku zostaje druh Marian Ożarowski, który komendę Hufca Lubliniec - przekazuje druhowi Henrykowi Pietrkowi (1969r).

W maju 1972r. Hufiec organizuje Manewry Techniczno Obronne, w których bierze udział prawie 400 uczestników. W ich organizacji wspierają harcerzy - żołnierze oraz LOK. Trasa złożona z 8 punktów wśród których są: samoobrona, łączność, terenoznawstwo, ruch drogowy czy samarytanka - biegnie od mostu na Małej Panwi, poprzez Potempę, do Żyłki i kończy się na terenie Stanicy.

mapamanewry201712e
Mapka Manewrów Techniczno Obronnych w 1972r.

W 1972r. po raz kolejny Kokotek gości dzieci z NRD (okręg Cottbus), które są wychowankami domów dziecka. Podobnie jak w ubiegłych latach - stanica lubliniecka staje się miejscem, gdzie spotykają się uczestnicy Akcji "Rodło". Tym razem są to warsztaty dziennikarskie. Wreszcie poza 400 osobami z powiatu, które spędzają tutaj lato, szkoli się grupa 40 krótkofalowców z Chorągwi Wrocławskiej.

Tego lata, po raz pierwszy od 1967r. harcerze Hufca Lubliniec wyjeżdżają na obóz poza Kokotek. Miejscem ich obozowania staje się Harcerska Baza Obozowa "Morena" powstała tego lata - przy Jaśkowej Dolinie w Gdańsku.

12morena1972abc
Baza Harcerska Morena - Gdańsk Wrzeszcz
12morena1972a
Harcerze Hufca Lubliniec na obozie w Gdańsku,
członkowie zastępu "Emeryci"

1 lipca 1973r. w OH w Kokotku rozpoczął się Obóz Kursu Drużynowych Zuchów i Harcerzy. W Obozie wzięło udział 37 harcerzy, którymi opiekowała się kadra w składzie: Joachim Kurpierz (komendant), Maria Hoffman (z-ca komendanta), Janusz Pyka (oboźny), Bogusław Widera (instruktor programowy) oraz Janusz Wójcik.

12kadra2016
Kadra kursu - Kokotek 1973r.

kadra2020kokotek1973a
Zastep harcerek uczestniczących w kursie w 1973r.

W 1973r. podczas obozowego lata na terenie tzw. "lasku cygańskiego" - stacjonuje Sztab Chorągwiany akcji "Rodło" wraz z 50 osobową drużyną sztabową. Po raz kolejny Stanica gości młodzież z NRD, która wypoczywa tutaj przez 3 tygodnie (190 osób).

lubeckoszkola2020aswe8
lubeckoszkola2020aswe86

Poza harcerzami z Lublińca, których tego roku odwiedza na Ośrodku medalista Olimpiady z Monachium - reprezentant Polski  - piłkarz Zygmunt Anczok,

12oboz1971ertgyasasa
12oboz1971ertgyasasaas
Zygmunt Anczok na Stanicy w Kokotku w 1973r.

na Stanicy - Akcję Nieobozowego Lata przeprowadza Hufiec Olesno.

 kadra2020kokotek1973Obóz harcerski w Kokotku - latem 1973r.

Także i w tym roku harcerze Hufca Lubliniec - wyjeżdżają do Gdańska na "Morenę".

morena2
Harcerze i harcerki z Lublińca na akcji "Morena" w 1973r.

 morena3
Obóz w Gdański - wizytuje druh Marian Ożarowski

Rok 1974r. rozpoczął się dla naszej harcerskiej Stanicy w maju, kiedy to do Kokotka z okazji II edycji Zlotu "Po prostu Serce" zjechały dzieci z Domów Dziecka województwa śląskiego. Imprezę organizowała redakcja katowickiej gazety "Wieczór" oraz Komenda Chorągwi ZHP w Katowicach.

12sloneczni1974dzien23
12sloneczni1974dzien2
II Zlot "Po prostu serce" - Stanica Kokotkowa - maj 1974r.

Podczas tego wydarzenia na amfiteatrze kokockim wystąpił - Harcerski Zespół Artystyczni "Słoneczni" - Katowickiej Chorągwi ZHP, pod kierownictwem druha Edwarda Sośnierza. Najwyraźniej zespołowi się tak spodobało - że wypoczywali tutaj podczas lata, na swoim harcerskim obozie.

12sloneczni1974dzien
12sloneczni1974dzien2345
12sloneczni1974dzien234aaa
Zespół "Słoneczni" - 1974r. Kokotek

Lato 1974r. na Stanicy w Kokotku -  to ponad 400 uczestników obozu wypoczynkowego, stanicy NAL, a także kursu drużynowych zuchowych. Jest to także kolejny rok, gdy Kokotek gości - dzieci z domów dziecka z NRD.