Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Harcerskie Dni Toszka - 1966r.

W dniach od 19 do 21 maja 1966r. Katowicka Komenda Chorągwi ZHP zorganizowała rajd turystyczny "Przez X wieków Polski", po ziemi lublinieckiej, tarnogórskiej i gliwickiej.

dniroszka30294

Impreza odbyła się w ramach "Harcerskiej Wiosny Turystycznej" i "Harcerskich Dni Toszka", a związana była z ogłoszonym przez Naczelnika ZHP II Alertem - "Harcerskim zwiadem "Tysiąclecia". 

1toszek11966
1toszek51966

W czasie rajdu harcerze zapoznawali się z tradycjami powstań śląskich (w 1966r. obchodzona była 45 rocznica wybuchu III powstania śląskiego), a także poznawali region i jego piękno.

1toszek31966
1toszek41966

Podczas finału akcji, który odbył się w Toszku wzięło udział ponad 10 tyś harcerzy i harcerek z całej Chorągwi Katowickiej w tym liczna reprezentacja naszego Hufca (wiemy o liczącej 40-osób reprezentacji Szczepu nr VII im. Marcina Kasprzaka, działający przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lublińcu, oraz o harcerzach ze Strzebinia, którzy pracowali przy logistyce rajdu pod opieką druha Michała Kościelnego).

1toszek61966
1toszek6196775

Podczas manifestacji dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej na domu przy ulicy Strzeleckiej, gdzie w latach 1919-1921 miał swoją siedzibę sztab powstańczy Obwodu Toszecko-Gliwickiego i Komitet Plebiscytowy.

1toszek21966
1toszek619672
1toszek6196771

Na zakończenie "Harcerskich Dni Toszka" na dziedzińcu zamkowym odbył się galowy koncert laureatów Chorągwianego Festiwalu "Leśnych Estrad".

 1toszek61967
1toszek619677

Opracowano na podstawie:
Kronika Szczepu nr VII im. Marcina Kasprzaka w Lublińcu
Gwarek nr 21 - 1966r.

Zdjęcia:
Kronika Szczepu nr VII im. Marcina Kasprzaka w Lublińcu