Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Kurs zastępowych drużyn harcerskich - Olszyna 1927r

Od 1 do 20 sierpnia 1927r. w Olszynie, odbył się kurs zastępowych, w którym wzięli udział harcerze Hufca Lubliniec. Najprawdopodobniej komendantem kursu był komendant Hufca Lubliniec - druh Ludwik Klama, który w tym czasie pracował w szkole w Olszynie na stanowisku nauczyciela i prowadził działającą przy szkole -  MDH im. Tadeusza Kościuszki. Kurs wizytowała ówczesna komendantka Chorągwi Śląskiej druhna Wanda Jordanówna.

12klamaolszyna1927
Kurs zastępowych w Olszynie w 1927r

Druh Ludwik Klama, stoi pierwszy po prawej stronie,
przy maszcie siedzi druhna Wanda Jordanówna

12olszyna1927rftg
Sztandarowi cześć. Kurs w Olszynie 1927r.

12olszyna1927rftg2
Gimnastyka poranna. Kurs w Olszynie 1927r.

12olszyna1975rtg674
Po obiad. Kurs w Olszynie 1927r.

 

Opracowane na podstawie:
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Archiwum Hufca Lubliniec