Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

II Zlot Narodowy w 1929r.

W dniach od 12 do 22 lipca 1929r. w Śródce k. Poznania - odbył się II Zlot Narodowy Harcerzy. Został on zorganizowany z okazji X-lecia odzyskania przez Polskę - niepodległości, oraz w X rocznicę zjednoczenia harcerstwa polskiego i powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Zlot odbył się w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej, na której ZHP miało własne stoisko promujące dorobek harcerstwa w niepodległej Rzeczypospolitej. 

plakat2019tgtgfdrr

Na I piętrze pawilonu Pałacu Wychowania Fizycznego i Opieki Społecznej, zorganizowana została wystawa harcerstwa śląskiego. Na wystawie - Chorągiew Śląska prezentowała model ośrodka harcerskiego w Górkach Wielkich (Bucze), a także zagadnienia związane z oszczędnością oraz statystki Związku. Wszystko to przedstawione zostało za pomocą kolorowych tablic.

 Pałacslaskwysatw1929
Pałac Wychowania Fizycznego i Opieki Społecznej
(obecnie Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56)
na Powszechnej Wystawie Krajowej

W Zlocie uczestniczyło około 6 700 harcerzy oraz skauci z: Łotwy, Estonii, Danii, Francji, Rumunii i Węgier. Komendantem Zlotu był hm Tadeusz Maresz, zaś oboźnym - druh hm Władysław Nekrasz.

miasteczkozlotoe2019rfrpoznan
Miasteczko Zlotowe w Poznaniu 1929r.

Na zlocie zameldowała się także Choragiew Śląska, której przewodził druh Jan Grzbiela. Chorągiew reprezentowało 28 drużyn męskich w liczbie 756 harcerzy oraz 12 opiekunów i członków KPH (łącznie 807). Obóz ślaski mieścił się w centralnym punkcie miasteczka zlotowego, zaś brama wiodąca do obozu przedstawiała charakterystyczny widok dla śląskiego krajobrazu koła i windę kopalnianą. Wszystkie drużyny posiadały wykonane na płótnie - przez drużynę z Niwki - herby swoich miast.

mapazlotpozna1929er
Mapka zlotowa

Tak redakcja gazetki "Harce" opisała swoją wizytę w obozie śląskim: "Zbliżamy się do choragwi śląskiej. Wita nas napis na stylowej bramie "Szczęść Boże". Z daleka słyszymy melodię i słowa : to Rybnik śpiewa tęsknie "Gdy szedłem raz od Warty". W środku obozu widzimy wielkie koło - miejsce zbiórek chorągwi. Linja każdego hufca ozdobiona jest herbem, całość robi dodatnie wrażenie. W głębi zwarta ciżba gości otoczyła jakiś obóz. To orkiestra obozowa III Drużyny Seminarjalnej z Pszczyny otrzymuje brawa za koncert".

pszczynazlot2019rfrr
III Drużyna Seminarjalna z Pszczyny podczas gotowania obiadu
II Zlot Narodowy Harcerzy w Poznaniu 1929r.

W obozie Chorągwi Śląskiej obozowali harcerze z Czechosłowacji w liczbie 164. Warto też wspomnieć, że w czasie trwania Zlotu Hufiec Świętochłowice zorganizował i obsługiwał pocztę obozową - a głównym poczmistrzem był druh Teodor Piechaczek.

czesizlot1929ert
Przemarsz drużyny harcerzy Polaków z Czechosłowacji podczas Zlotu w Poznaniu 1929r.

Po raz pierwszy w tak dużym wydarzeniu wzięła udział reprezentacja naszego Hufca Lubliniec w liczbie 36 druhów, a której komendantem był druh Stanisław Wojciechowski. Reprezentacja ta - do udziału w Zlocie przygotowywała się starannie już podczas - majowego Zlotu Hufca.

12zlot19291
Zlot Hufca 1929r - Lubliniec
z tyłu druhowie Ludwik Klama po lewej i Stanisław Wojciechowski po prawej

Następnie odbyły się dwa Zloty Próbne - najpierw w Koszęcinie, a następnie 22 i 23 czerwca w Lublińcu. Gośćmi zlotu była 40 osobowa grupa harcerzy z hufca tarnogórskiego. W programie zlotu była defilada przed władzami powiatowymi, wojskowymi i PW, zawody lekkoatletyczne oraz pokazy samarytanki.

Niestety nie zachowały się informacje, którzy harcerze Hufca wyjechali do Poznania. Wiemy tylko, że był wśród nich Władysław Planetorz. Ocalał za to metalowy krzyż pamiątkowy ze Zlotu.

zlotpoznan1929

II Narodowy Zlot Harcerzy w Poznaniu  - rozpoczął się 14 lipca 1929r. uroczystym nabożeństwem, które odprawił ksiądz Prądzyński,

mszazlot1929er

następnie odbył się przegląd Miasteczka Zlotowego, by w południe o godzinie 12.00 uczestnicy Zlotu wzięli udział w defialdzie pod poznańskim ratuszem, którą przyjmował Naczelnik Kwatery Głównej hm. Stanisław Sedlaczek.

defilada1929rpoznan
Defilada podczas II Zlotu Narodowego w Poznaniu

Podczas Zlotu harcerze rywalizowali w Zawodach w ramach których rozegrano 12 konkurencji takich jak: najlepsze sprawozdanie z pracy drużyny, najlepsze wyposażenie drużyny, obozowanie, praca dla całości obozu, samarytanka, sygnalizacja, pionierka, harcerski bieg z przeszkodami, wycieczka 24-godzinna, wycieczka 24-godzinna kolarska, śpiew, muzyka, tańce narodowe, zawody sportowe.

zlotprzygotowani2019poznma
II Zlot Narodowy w Poznaniu - przygotowania do rozbicia obozu

W Zlocie uczestniczyli także harcerze z ZHP w Niemczech. Drużyny z Berlina, Hufiec Bytomski i Zabrsko-Gliwicki, harcerze z Opola i Wrocławia. Razem 80 osób. Wśród harcerzy naszego Hufca - najprawdopobnie - sporą grupę tworzyli tzw. "Opolanie" - czyli młodzież pochodząca z okolic Śląska Opolskiego, a ucząca się w lublinieckim gimnazjum. Kilka lat później wielu z nich będzie aktywnie działało w strukturach ZHP w Niemczech. Jest wielce prawdopodbne - że nasz hufiec  - podczas Zlotu - często gościł w obozie Niemieckim.

Dzisiaj w miejscu rozbitego w 1929r. Miasteczka Zlotowego - między rzeką Wartą a Cybiną, mieszczą się: ogródki działkowe, oraz różne firmy usługowe i transportowe.

zlot19292019rrr
Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie w 1929r. obozowali harcerze

Opracowane na podstawie:
Wikipedia
Kalendarium skautingu i harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1909 - 1939 - Eugeniusz Loska
Harce nr 1-7 1929r.

Zdjęcia:
NAC
Google Maps
Harce nr 1-7 1929r.
Archiwum Hufca Lubliniec