Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Spartakiady 1968-1971

W latach 1968-1971 na budującej się Harcerskiej Stanicy Turystycznej, z inicjatywy druha Zdzisława Magdziara, organizowana była Spartakiada Hufca Lubliniec. Impreza najczęściej odbywała się na przełomie maja i czerwca i trwała 5 dni.

12olimpiada1197123456
12olimpiada119712de
12olimpiada11971234567

W przeprowadzenie jej, zaangażowani byli między innymi: Andrzej Wojnarowski, Andrzej Malec, Roman Krupski, Piotr Stolarek, Marek Ożarowski, Andrzej Mokwa, Henryk Gruca, Halina Gruca, Urszula Krawczyk, Janusz Widera, Bogusław Widera, Łucja Kurek, Małgorzata Ożarowska, Grażyna Michalska, Hanka Kuboś i wielu innych, a także oddelegowani przez Inspektorat Oświaty - nauczyciele wychowania fizycznego: Tadeusz Sabok, Stefan Miedźwiedzik, Hubert Kuboś, Zygmunt Rybak.

 12olimpiada11971234
12olimpiada1197123456759

W zawodach sportowych brało udział od 300 do 400 harcerzy i harcerek z całego powiatu. Mogli oni rywalizować w wielu konkurencjach indywidualnych takich jak: sprint, skok w dal i wzwyż, rzut piłeczką palantową, biegi przełajowe oraz drużynowych: piłce nożnej, a nawet piłce ręcznej. Sprzęt, piłki, bramki, taśmy miernicze - zazwyczaj były przywożone ze szkół, zaś skocznie na szybko wykonane na Stanicy, na której piasku nie brakowało:)

 12olimpiada1197123
12olimpiada119712
12olimpiada119712345

Spartakiada Hufcowa rozpoczynała się wspólnym apelem, podczas którego zapalano znicz i wnoszono flagę olimpijską.

12olimpiada11971100

Jednym z ważnych i stałych wydarzeń podczas "Spartakiady" było, przyrzeczenie harcerskie.

 12olimpiada11971

Od kiedy ze stanicy w Kokotku zaczęła nadawać radiostacja druha Mariana Ożarowskiego, zajęcia z krótkofalarstwa stały się żelaznym punktem "Spartakiad".

12olimpiada119712345675

Przez pięć dni, harcerze i harcerki zmagali się ze sobą, czasem też z pogodą:) w myśl zasad fair play:) Zapytacie, a dlaczego to robili? Czy nagrody były warte tego wysiłku?:) Otóż jak wspomina druh Magdziar: "nagrodami w "Spartakiadzie" były dyplomy, które kadra osobiście po nocach wypisywała:)." Po prostu harcerzom się chciało. Chciało wspólnie ze sobą przebywać i ze sobą zmagać, oraz hartować ducha, także tego sportowego:)

Ostatnia Spartakiada Hufcowa odbyła się w 1971r. gdy z jej prowadzenia, ze względów rodzinnych, zrezygnował druh Zdzisław Magdziar. Niestety przez następne lata nie znalazł się nikt, kto chciałby podjąć jego dzieło. Jednak sama idea organizacji Spartakiad nie zaniknęła i objawiła się podczas organizowanych na Stanicy "Olimpiad obozowych". Z czasem zmieniały się konkurencje:) lecz duch rywalizacji sportowej nie zaniknął nigdy:)

12olimpiada1975rt
Olimpiada Kokotkowa 1975r. - bieg na 60 metrów
12spart199rft
Spartakiada kokotkowa 1999r - "mini golf"

12spart199rftas
Spartakiada kokotkowa 2014 - "łowienie rybek"

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Zdzisław Magdziar
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia

Zdjęcia:
Materiały prywatne -Zdzisław Magdziar
Archiwum Hufca ZHP