Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka (za Wikipedią) to  - ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

szlaechtaaczka2018yhy

Początki projektu to rok 2000 i akcja "Twarzą w twarz" zorganizowana przez ks. Jacka Stryczka i Wspólnotę Indywidualności Otwartych. Rok później powstało Stowarzyszenie Wiosna, które kontynuowało pomysł pod hasłem "Świąteczna Paczka". Pomoc obejmowała rodziny zamieszkałe w Krakowie. W 2005r. "Świąteczna Paczka" objęła swym zasięgiem województwo małopolski. Trzy lata później - w 2008r. zmieniła swoją nazwę na "Szlachetna Paczka", a pomoc w jej ramach dotarła do prawie 5 tyś. rodzin w całej Polsce.

Wtedy też po raz pierwszy wzięli udział w niej harcerze z naszego Hufca - ze Szczepu "Milenium" pomni, że Prawo harcerskie zobowiązuje harcerza do pomocy bliźniemu.

szczepmilenium2019as

Także w kolejnym roku 2009 - 17DH, 9SDH oraz 29DW - ze Szczepu "Milenium" zorganizowały zbiórkę dla rodziny pani Anieli. Jak wspomina druhna Daria Kokowicz: "Harcerze przynieśli najpotrzebniejsze artykuły użytku codziennego. Umieściliśmy w paczce żywność trwałą, środki chemiczne, przybory szkolne, ubrania. Paczkę dostarczyliśmy do magazynu, skąd wolontariusze odwieźli ją do potrzebującej rodziny".

W kolejnych latach, między innymi ze względu na zaangażowanie się w inne projekty charytatywne - w akcji "Szlachetna Paczka" - lublinieccy harcerze nie uczestniczyli, aż do roku roku 2015, kiedy to padł pomysł w 29 DW ze Szczepu "Milenium" o ponownym zaangażowaniu się w akcję. Pomoc została skierowana do rodziny z Lublińca.

paczkaszlach2015d2aa

Pomysł tak się spodobał, że w kolejnym roku (2016) akcję "Szlachetna Paczka" koordynował Hufiec poprzez druhnę pwd. Beatę Nowińską, a obdarowaną była rodzina z Olesna. Jak wspomina druhna Beata: "Rodzina prosiła o ciepłe ubrania na zimę, buty, chemię, podstawowe artykuły spożywcze i kilka drobiazgów, które były marzeniami poszczególnych członków rodziny. Piłki, słuchawki i całą resztę rzeczy udało nam się zebrać w niewyobrażalnym szybkim tempie. Do pomocy przyszła nam II klasa Gimnazjum z Boronowa, ludzie pracujący wraz z dh Karoliną Widerą oraz zespół pracowników z Media Expert :) Każdy poczynając od zucha po przyjaciół naszego hufca wniósł i dodał coś od siebie dla rodziny."


paczkaszlach2015d2aa22dfpaczkaszlachetna2016tgy64a
Zebranie tak wielu darów dla rodziny nie udało by się, gdyby nie pomoc zuchów, harcerzy, instruktorów, przyjaciół oraz Komendy Hufca na czele z ówczesną Komendantką pwd Iwoną Legencką.

paczkaszlachetna2016tgy6

I tak "Szlachetna Paczka" na stałe wpisała się plan pracy Hufca. W 2017r.  patronat nad paczką objęło Namiestnictwo Harcerskie. Jak wspomina druh Błażej Widera: "Przygotowaliśmy paczkę dla pana Kazimierza z Olesna, który miał bardzo trudną sytuację życiową. Prośby pana Kazimierza były bardzo trudne do spełnienia, ale przy pomocy naszych cudownych harcerzy szczęśliwie udało się wszystko bardzo sprawnie zorganizować. To co zebraliśmy zapakowaliśmy do 15 kartonów. Wśród zebranych darów znalazła się między innymi: wykładzina, papa czy farby".

paczkazmiejszone2019
paczkazmiejszone2019a

W 2018r. Sztab Paczki przeniósł się do Olesna. Tam akcją szefowała druhna pwd. Marta Dembowska z 48 DW Wagabunda z III Szczepu "Feniks" w Oleśnie. I znowu harcerze i harcerki staneli na wysokości zadania, a paczki powędrowały do potrzebujących.

szlachetnaolesno2018
szlachetnaolesna2

Rok później - po raz kolejny harcerki z drużyny wędrowniczej "Wagabunda" z Olesna zaangażowały się w "Szlachetną Paczkę" i przygotowały prezent - pomoc dla pana Arka.

olesno2019tgtre4e45

Swoją pracę tak podsumowały: "Zebrałyśmy mnóstwo wspaniałych rzeczy, które zawiozłyśmy i podarowałyśmy panu Arkowi osobiście składając najlepsze życzenia od całego szczepu. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą zbiórkę. Dzięki takim chwilom jak te - warto Nam podejmować takie starania(...)".

olesno2019tgtre4e45a

Tymczasem w tym roku - harcerze i harcerki ze Szczepu Milenium z 9 DH "Lekka Stopa" - włączyli się w akcję zorganizowaną przez druhnę Iwonę Kuźnik-Gawin - "Bo na Święta mi się zdaje każdy chce być Mikołajem",

akcjakuznik2019frtreweweeaa

która miała na celu wsparcie i pomoc - dzieciom z oddziałów Pediatrycznych w Zabrzu.

kacxjakuznik2019dd2aa
Dary przekazane przez lublinieckich harcerzy

W 2020r. harcerze i harcerki nie zapomnieli o najbardziej potrzebujących i przygotowali dla pana Konrada - w ramach Świątecznej Paczki - najpotrzebniejsze artykułuły, o które prosił. Akcję koordynowali druhna Zuzia i druh Błażej.

olesno2biegswiatelko20202c8ert

W roku 2021 nie mogło być inaczej. Mimo pandemii i mimo problemów związanych z wirusem - harcerze i harcerki po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i przygotowali paczkę dla pani Stanisławy z Konopisk. W akcję włączyli się: Hufiec, 9DH Lekka Stopa, 17 DH Laeta Silva, 27 MGZ Legendarne Smoki oraz przyjaciele.

paczka2021szlache

W 2022r. tak lublinieccy wędrownicy podsumowali akcję "Szlachetna Paczka": "Nasi niezastąpieni wędrownicy mieli ostatnio ręce pełne pracy. W tym roku również zdecydowaliśmy się pomóc i wzięliśmy udział w Szlachetna Paczka. Pani Karolina i jej tata, otrzymali od nas 27 paczek i 2m3 drewna. Mamy nadzieję, że dzięki nam na ich twarzach pojawił się uśmiech, a w sercach zagościł spokój".

szlachtanapaczka2022
szlachtanapaczka2022a

Pomoc ze strony harcerzy nie ustaje i w 2023r. po raz kolejny udało nam się zebrać paczki dla potrzebującej rodziny. Po raz kolejny posłużę się cytatem wędrowników z 29 DW Le Millas: "Dzięki waszej pomocy udało nam się zgromadzić 28 paczek, które w zeszłą sobotę trafiły do magazynu Szlachetna Paczka. Dziękujemy każdej osobie, która pomogła nam w realizacji tak cudownego działania. Pomaganie zmienia świat na lepsze."

szlachtanapaczka2022a6
szlachtanapaczka2022a6a

Także harcerze i harcerki ze Szczepu Olesno włączyli się w Akcję, którą tak podsumowali: "W tym roku wzięliśmy udział w Szlachetnej Paczce. Wspólnymi siłami przygotowaliśmy paczkę dla pani Anny. Udało nam się pomóc także w tworzeniu paczki dla pana Gabriela. Po skompletowaniu wszystkich rzeczy czekało nas wspólne pakowanie. Łączenie spakowaliśmy ponad 30 paczek. W ostatni weekend prezenty trafiły do rodzin. Ogromnie cieszymy się, że udało nam się uczynić tyle dobra"

paczka2024ederf
paczka2024ederf5
paczka2024ederfa

 

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec