Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Harcerska Pielgrzymka do Piekar Śląskich w 1937r.

30 maja 1937r. reprezentacja Hufca Lubliniec, w tym harcerze z Koszęcina, wybrała się do Piekar Śląskich, by uczestniczyć w pielgrzymce harcerskiej, która odbyła się z okazji 15-tej rocznicy przyłączenia Śląska do Polski. Harcerzy w Piekarach powitały domy udekorowane flagami narodowymi oraz specjalna brama na dworcu z napisem "Witamy Harcerzy".

piekaty1937pielgrz2016r
Harcerki i harcerze zmierzające do
kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja

Uroczystości, w których wzięło udział ponad 7 tyś. harcerzy (inne źródła podają, że 4 tyś) ze Śląska jak również z województwa krakowskiego i Zagłębia Dąbrowskiego, pod komendą hm. Leona Fusa, rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez biskupa Stanisława Adamskiego, którą transmitowały wszystkie rozgłośnie polskie.

goniweicha2016wse2445
Pamiątkowa kartka - wydana z okazji

Pielgrzymki Harcerskiej w 1937r.

Podczas mszy kazanie wygłosił naczelny kapelan ZHP, ksiądz harcmistrz Marian Luzar. Po mszy harcerze złożyli wotum Matce Boskiej, którym był olbrzymi krzyż harcerski, wykonany ze srebrnej blachy, przez krakowskiego cyzelera - Henryk Waldyna.

pielkary2016tgy67
Pamiątkowa kartka - wydana z okazji
Pielgrzymki Harcerskiej w 1937r.

Następnie, o godzinie 14 harcerze przemaszerowali pod Kopiec Wyzwolenia, wokół którego zasadzili tam 22 pamiątkowe lipy (symbolizujące 22 hufce śląskie), a także umieścili na szczycie kopca -  pamiątkowy kamień granitowy.

pielkary2016tgy679755
Kamień granitowy wmurowany przez harcerzy
na Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Śląskich

Całość zakończyła się defiladą harcerzy, przed komitetem organizacyjnym, oraz władzami harcerskimi,

pielkary2016tgy67975
Uroczystości na Kopcu Wyzwolenia

oraz przyjęciem przez przewodniczącego ZHP - Michała Grażyńskiego, przyrzeczenia harcerskiego od nowo przyjętych do związku harcerzy.

piekaty1937pielgrz2016r789
Do harcerzy przemawia przewodniczący ZHP
Michał Grażyński

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich - powstawał w latach 1932-1937. Został usypany na pamiątkę 15-rocznicy przyłączenia Śląska do Polski. Akt erekcyjny został wmurowany 17 września 1932r. Kopiec zaprojektował inż. E. Zaczyński. Ludność Piekar i Szarleja oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości przez pięć lat brali czynny udział w sypaniu kopca.

pielkary2016tgy679
Sypanie kopca - w czerwcu 1935r.

Do miasta przyjeżdżały delegacje z kraju i zagranicy, przywożąc ziemię w urnach z Góry św. Anny, Głogowa, Kędzierzyna, Gniezna, Gdyni, Olkusza i Cierlicka. Kopiec ukończono - 20 czerwca 1937r. Kopiec wznosi się na wysokość 356 m n.p.m, a jego wysokość od podstawy wynosi 20m.

pielkary2016tgy6797
Uroczystość Poświęcenia Kopca -
20 czerwca 1937r.

W okresie okupacji, krzyż harcerski z Bazyliki w Piekarach został usunięty, w obawie przed zniszczeniem go przez hitlerowców. Jego ponowne zawieszenie przy Cudownym Obrazie Matki Boskiej Piekarskiej odbyło się 1 czerwca 1947r. z inicjatywy księdza Jerzego Pawlika. W uroczystości tej wzięła udział delegacja harcerek z Lublińca, która to delegacja miała niesamowitą przyjemność iść z Votum ulicami Piekar.

12piekarykrzyz2017rtyhu
Votum Harcerzy dla Matki Boskiej Piekarskiej
towarzyszą mu harcerki z Lublińca
z I Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi

Obecnie krzyż podarowany Matce Boskiej Piekarskiej znajduje się w Bazylice, za głównym ołtarzem po jego lewej stronie, wśród innych darów wotywnych.

krzyzwota2017rftpiek

Kopiec współcześnie

Opracowane na podstawie:
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Gość Niedzielny nr 17 - 1937r.
Gość Niedzielny nr 23 - 1937r.
Kopiec Wyzwolenia w Piekarach - Andrzej Kołodziejczyk
Kronika dziejów sanktuarium maryjnego i Piekar na Śląsku do 1945r. - ks. Janusz Wycisło

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Rodzina Goniwiecha
Kopiec Wyzwolenia w Piekarach - Andrzej Kołodziejczyk
Zbiory NAC

Archiwum Hufca Lubliniec
Kronika I Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi z Lublińca