Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Stanisław Stanisz

Stanisław Stanisz(Stanik) urodził się 13 stycznia 1909r w Tąpkowicach (obecnie powiat tarnogórski). Od 1927r do 1932r. pracował w Szkole Powszechnej w Radzionkowie. Następnie był słuchaczem Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, który przygotowywał nauczycieli do nauki przedmiotu "roboty ręczne".

siedzibappir2018rfa
Siedziba PIRR-u w budynku przy ul. Grórczewskiej 8 w Warszawie,

We wrześniu 1934r. rozpoczął prace w Szkole Powszechnej w Lublińcu, gdzie prowadził klasę VIc, oraz w lublinieckim Gimnazjum Państwowym im. Adama Mickiewicza w wymiarze kilku godzin. W marcu 1937r. został przeniesiony do Gimnazjum na pełny etat - gdzie prowadził zajęcia techniczne i modelarskie, natomiast w Szkole Powszechnej nadal uczył rysunków z gemoterią.

 staniszstanik2018tyg
Stanisław Stanisz wśród kadry Szkoły Powszechnej w Lublińcu w 1936r.
stoi w rzędzie trzecim, trzeci od lewej (nr 9)

Od początku swojego pobytu w Lublińcu - aktywnie włączył się w pracę harcerską. W 1935r. został opiekunem I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, która działała na terenie Gimnazjum. Funkcję tą pełnił do 1939r. Wraz z harcerzami z tej drużyny latem 1935r. wyjechał na Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Spale.

 spala19352
Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Spale w 1935r.
stoją od lewej: Stanisław Stanisz, Alojzy Kapłonek, Gerard Słota, Alojzy Gajek, Józef Bryś

W 1935r. kiedy powstał Krąg Starszoharcerski, wstąpił do niego i został wybrany z/cą kierownika Kręgu (funkcję kierownika sprawował początkowo druh Ludwik Klama - założyciel Kręgu).

 12krag2spotkanie2016
Krąg Starszoharcerski przy Komendzie Hufca ZHP Lubliniec
druh Stanisz stoi w drugim rzędzie, drugi od lewej strony

W 1939r. pełnił funkcję Komendanta Hufca ZHP Lubliniec.

W czasie wojny pracował jako nauczyciel i stolarz w Zakładzie Głuchoniemych we Lwowie. Po zakończeniu wojny przez pięć lat pracował w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Chorzowie. Równocześnie studiował w Krakowie na Uniwersytecie Jagielońskim pedagogikę i psychologię.

 glusilwow2018tyhg
Zakład dla głuchoniemych we Lwowie w 1931r.

Na początku lat 50-tych przeprowadził się do Wrocławia, gdzie uczył w Państwowym Liceum Pedagogiczne i w Zakładzie dla Dzieci Głuchych. W 1951r. został kierownikiem w Zasadniczej Szkole Zawodowo Głuchych we Wrocławiu. W zakładzie tym pracował do 1958r.

 zakladgluchychwroclaw2018ed
Wrocławski Zakład dla Głuchoniemych

Następnie przeszedł na emeryturę, przeprowadził się do Tarnowskich Gór i tam też zmarł 9 lipca 1996r. Został pochowany na cmentarzu w Tarnowskich Górach.

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Kronika Szkoły Powszechnej w Lublińcu
Kronika Zakładu dla Dzieci Głuchych we Wrocławiu

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Kronika Szkoły Powszechnej w Lublińcu
Kronika Zakładu dla Dzieci Głuchych we Wrocławiu
Zbiory NAC