Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Zlot Harcerski z okazji 25-lecia Harcerstwa na Górnym Śląsku - Katowice 1945r.

Z okazji 25-lecia istnienia Harcerstwa Górnośląskiego w Katowicach, w dniach od 20 do 27 września 1945r. odbył się wielki Zlot Harcerski. Na Zlocie nie mogło zabraknąć reprezentacji naszego Hufca. Nie znamy dokładnie jej wielkości, ale wiemy, że z drużyn kaletańskich (podlegających pod Hufiec Lubliniec) pojechało aż 108 harcerzy i harcerek, a z Koszęcina - 25. Hufiec Lubliniecki reprezentowali także harcerze ze Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Lublińcu. Wiemy, że uczestnikami tego wydarzenia były reprezentacje większości drużyn harcerskich działających w Hufcu w tym czasie, a w samym Zlocie wzięło udział ponad 40 tyś. braci harcerskiej.

12zlotkatwice19452

Harcerze docierali do Katowic głównie koleją, zaproszone drużyny podróżowały za darmo:). 

przejazd201rft

Nasz Hufiec zameldował się w Katowicach, w większości, 22 września (w sobotę). Po przyjeździe nastąpiło zakwaterowanie. Część harcerzy i harcerek została zakwaterowana w namiotach na terenie obozu w Parku Kościuszki, cześć w katowickich szkołach, a część na kwaterach prywatnych.

12zlotkatwice19455

Tego dnia wzięli jeszcze udział w wielkim ognisku, które odbyło się na Placu Wojewódzkim. Następnie nastąpiła "integracja":), która w niektórych przypadkach przeciągnęła się niemal do północy:) "Zaprowadził nas harcerz jak się patrzy na tą kwaterę... do swoich rodziców. Przyjęcie było nader miłe, któremu wkrótce towarzyszyła kolacja. Na miłej pogawędce prędko mija czas i o zgrozo patrzymy na zegarek a tu już północ, trzeba było się żegnać i iść spać" - wspomina jedna z druhen z I Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi z Lublińca.

Punktem kulminacyjnym Zlotu - były uroczystości niedzielne - 24 września. Najpierw o 9.30 nastąpił wymarsz zebranych drużyn z Parku Kościuszki na Plac Wojewódzki.

12koszecinzlot1945

Tam o godzinie 10.00 odbyło się nabożeństwo, któremu przewodził ksiądz biskup Juliusz Bieniek i podczas której poświęcone zostały harcerskie sztandary.

12zlotkatwice1945

121945cze1

Po nabożeństwie odbyła się wielka defilada, harcerze, harcerki i zuchy (często w przebraniach) przemaszerowali ulicą 3- Maja, podczas którego wyróżnili się harcerze z ŚZ dla Głuchoniemych, którzy zaprezentowali się w kwadrygach rzymskich.

12zlotkatwice194553

12zlotkatwice1945589

12zlotkatwice1945534

W godzinach popołudniowych harcerze i harcerki wzięły udział w "harcach" na boisku "Pogoni" w Parku Kościuszki. Dzień zakończyło ognisko harcerskie, po którym nasza reprezentacja odjechała. 

Podczas uroczystości niedzielnych, harcerzom towarzyszyła -  Polska Kronika Filmowa

Z uroczystości wrześniowych poza zdjęciami, zachowała się pamiątkowa, metalowa blaszka - "ZHP - XXV - Śląsk - 1920-1945". Zdobi ona laskę, z którą przez ponad 50 lat wędruje po Polskę - druh Kazimierz Bromer.

bromerlaska2016rt
Pamiątkowa metalowa blaszka
wydana z okazji 25 lecia ZHP na Górnym Śląsku

Opracowane na podstawie:
Dh Leszek G.Grabowski - ZHP w Kaletach 1939-1949
Janusz Bula, Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949. Kraków 2000.
Kronika I Drużyny Harcerek im. Świętej Jadwigi w Lublińcu
Kronika drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Wspomnienia - druh Marian Gruchman

Zdjęcia:
Dh Leszek G.Grabowski - ZHP w Kaletach 1939-1949
Kronika drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Kronika I Drużyny Harcerek im. Świętej Jadwigi w Lublińcu

Archiwum Hufca Lubliniec
Polska Kronika Filmowa - 31/1945