Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Biografie harcerskie: Teresa Irek

Teresa Irek, urodziła się w 15 czerwca 1932r. w Koszęcinie. Naukę w szkole podstawowej rozpoczęła w kwietniu 1940r. w szkole niemieckiej.

szkoalniemiecka2016
Od 1931r. budynek szkoły niemieckiej w Koszęcinie,
do którego podczas wojny Teresa Irek uczęszczała,

obecnie mieści się tutaj przedszkole

Po zakończeniu wojny w 1945r. aż do rozwiązania ZHP w 1949r. była szeregową harcerką Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Emilii Plater w Koszęcinie. W tym okresie uczestniczyła z grupą harcerek Hufca Lubliniec w Zlocie Chorągwi w Rybniku, oraz na Górze Świętej Anny podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod powstający tam pomnik Powstańców Śląskich.

12goraanna12
Amfiteatr na Górze Świętej  Anny w 1946r.

W roku 1951, została zatrudniona Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu na stanowisku nauczyciela. W latach 1954-1956 Teresa Irek była pracowała w charakterze opiekuna szkolnej Organizacji Harcerskiej działającej w Zakładzie. W 1954r. skończyła studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku surdopedagogika.

12glusi2017rtl
Druhna Teresa Irek wśród harcerzy

Po reaktywowaniu ZHP w 1956r. założyła w PZW dla Dzieci Głuchych w Lublińcu Szczep Harcerski "Szare Szeregi" (składający się z 2 drużyn harcerskich, 2 zuchowych i 2 starszoharcerskich), sama prowadząc Drużynę Starszoharcerską im. Tadeusza Kościuszki.

12irekszkola2016rfty
Od lewej stoją: Ludwik Tobor, Teresa Irek, Zenon Zbączyniak
na Zlocie Hufca w Lublińcu w czerwcu 1957r.

Przez krótki okres, na początku lat 60 - koordynowała pracę drużyn harcerskich w Hufcu Lubliniec. W latach 1957 - 1968 organizowała obozu dla Szczepu w różnych rejonach Polski w: Pewli Małej, Łagowie Lubuskim, Wejherowie, Borowej, Pokrzywnej, Jantarze, Wisełce i w miejscowości Ostrowo koło Strzelna.

 12irek2016rft
Druhna Irek, podczas obozu w Wisełce
stoi trzecia od lewej

Była delegatem na II i IV Zjazd ZHP w Warszawie. W 1972r. przeszła w "harcerski stan spoczynku". W 1978r. założyła w Przedszkolu w Katowicach-Załężu, grupę przedszkolną dla dzieci 3-6 letnich dla dzieci niesłyszących, a w 1981r. była inicjatorem powstania Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu, który mieścił się w domu jednorodzinnym przy ul. Drozdów w Katowicach-Brynowie.

irekszkola2016rf
Teresa Irek,
wśród nauczycieli i uczniów
Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Dla Dzieci z Wadami Słuchu,
stoi druga od lewej

W utworzonej placówce pracowała do roku 1992, kiedy to przeszła na emeryturę. Za swoją prace zawodową i harcerską otrzymała wiele odznaczeń: Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP (1997r), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990r), Odznakę "Tysiąclecia", Odznakę "Zasłużonemu w Rozwoju woj. Katowickiego", Odznakę "Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej".

Dzięki pomocy druhny Irek udało nam się odtworzyć historię Szczepu "Szare Szeregi" działającego przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.

12teresairek2016

 

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: druhna Teresa Irek

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - druhna Teresa Irek
Strona internetowa - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

Archiwum ZHP w Lublińcu