Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Roman Bieniek

Roman Bieniek urodził się 28 lutego 1931 w Strzebiniu. Następnie wraz z rodzina przeprowadził się do Lublińca, gdzie uczęszczał do Szkoły Powszechnej. Tam także wstąpił do Gromady Zuchowej - we wrześniu 1938r.

12bieniekszkola2016rft
Roman Bieniek z bratem Henrykiem (po prawej)

Po wojnie, 9 sierpnia 1945r. na obozie w Kochcicach złożył przyrzeczenie harcerskie na ręce druha hm Stanisława Gawrona.

bieniekksiazeczka2016

Od września 1945r uczył się w Gimnazjum w Lublińcu i tam też należał do I MDH im. Tadeusza Kościuszki. bieniek2016szkola1 Na rok przed maturą 1949 r. Gimnazjum w Lublińcu.
Na zdjęciu dyrektor szkoły, wychowawczyni klasy.

Roman Bieniek w środkowym rzędzie, stoi pierwszy od prawej

Po obozie w Gronowicach, latem 1946r. został przeniesiony do VII DH działającej przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu i pełnił tak funkcję najpierw zastępowego, a od 20 października 1947r drużynowego, aż do rozwiązania ZHP w 1949r.

12bieniek2016rftmiedzyzdrojePodczas obozu w Międzyzdrojach w 1948r.
druh Roman Bieniek siedzi pierwszy od lewej,
w środku, siedzi druh Stanisław Wojciechowski

Brał udział we wszystkich powojennych obozach Hufca Lubliniec w: Kochcicach 1945, Gronowicach 1946 (gospodarz obozu), Paczkowie 1947 (gospodarz obozu), Międzyzdrojach 1948 (komendant podobozu), Suchedniowie 1949 (komendant zgrupowania).

Doskonalił się i rozwijał jako harcerz. Przeszedł wszystkie stopnie od Młodzika do Harcerza Rzeczpospolitej (1949r). Był uczestnikiem kursu drużynowych w Wiśle (1947r), a także Kursów Hufcowych Chorągwi Śląskiej w Górkach Wielkich w latach 1948-1949.

12bieniek2016rftghWraz z przyjaciółmi z harcerstwa
od lewej strony stoją: Witt Ożarowski, Marian Gruchman i Roman Bieniek

Po skończeniu Gimnazjum, druh Roman studiuje na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a następnie uzyskuje specjalizację z zakresu ftyzjatrii (pulmonologii).

Gdy w 1949r. zostaje rozwiązane harcerstwo, druh Roman Bieniek zostaje komendantem utworzonej na jej miejscu Organizacji Harcerskiej. Funkcję tą sprawuje do października 1956r. W pracy tej pomaga mu jego starszy kolega - druh Marian Ożarowski.

W tym czasie organizuje obóz w Brodnicy w 1950r. (ze względu na zakaz używania sformułowania obóz - funkcjonuje nazwa kolonia), a także kolonie w Rycerce i Pewli Ślemieńskiej.

12brodnica2016

Po skończonych studiach i odrodzeniu się harcerstwa w 1956r., jeszcze dwukrotnie uczestniczy w obozach w Ponoszowie (1957r) i Juliance (1958r) jako lekarz obozowy, a także w 1960r. na Złazie Hufca w Dobrodzieniu.

Po ukończonych specjalizacjach pracuje w Lublińcu w Zespole Opieki Zdrowotnej najpierw jako lekarz, następnie jako dyrektor tego zespołu. W latach 70-tych kieruje Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu. W tym czasie pracuje także w Zasadniczej Szkole Medycznej Psychiatrycznych Asystentek Pielęgniarskich dla Pracujących. 

12bienieklekarz2016rft

Druh Roman Bieniek umiera nagle 17 września 1981r. Pochowany zostaje w Lublińcu na cmentarzu parafialnym.

bieniekgrób2016rftg

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: druhna Ludgarda Bieniek

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - druhna Ludgarda Bieniek
Archiwum ZHP w Lublińcu