Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Piotr Benski

Piotr Benski urodził się 3 lutego 1918r. w Sowczycach (w gminie Olesno) w wielodzietnej rodzinie, wraz z którą w 1923r. przeniósł się do Lublińca.

benski12

Ukończył Szkołę Powszechną w Lublińcu, a następnie lublinieckie Gimnazjum. Naukę kontynuuje w Dokształcającej Szkole Kupieckiej w Chorzowie. W kwietniu 1935r. wstępuje do II Drużyny Starszoharcerskiej prowadzonej przez druha Władysława Wędychowicza, a rok później 21 kwietnia składa przyrzeczenie harcerskie na ręce  phm. Stanisława Wojciechowskiego. We wrześniu 1937r. jest już członkiem Kręgu Starszoharcerskiego im. Księdza Damrota w Lublińcu i pełni tam funkcję skarbnika i sekretarza.

12benski134

W styczniu 1939r. w stopniu ćwika, zostaje powołany przez Komendanta Chorągwi Śląskiej - druha Ludwika Klamę, na funkcję tymczasowego kierownika Kręgu Starszoharcerskiego w Lublińcu, funkcję tą powierza mu ówczesny komendant Hufca Lubliniec - druh hm. Stanisław Stanisz.

12krag2017benski
Krąg Starszoharcerski - pierwszy od prawej dh Piotr Benski

Podczas kampanii wrześniowej, zostaje ranny w prawą rękę (która już nigdy nie wróciła do pełnej sprawności).

12benski13

W dniu 20 stycznia 1945 r. gdy do Lublińca przybył kurier Komendy Chorągwi Harcerzy w Katowicach z pierwszym powojennym okólnikiem - z upoważnienie przedwojennego Komendanta Hufca Lubliniec, druha Ludwika Klamy, odbiera go właśnie druh Piotr Benski. Następnego dnia wraz ze swoją siostra Moniką rozwiesza na terenie Lublińca ok. 50 szt. ogłoszeń następującej treści:

Ogłoszenie:

Dnia 24 stycznia 1945 r. o godz. 16
obok Komendy Hufca ul. Poprzeczna od ul. Pawła Stalmacha do Sądu
odbędzie się pierwsza zbiórka harcerzy. Chętnych zaprasza się na zbiórkę.

Organizator

Na pierwszej, powojennej zbiórce, poza druhem Benskim stawiają się -  Marian i Arkadiusz Ożarowscy. Jednak w następnych dniach w wyniku rozmów przeprowadzonych z byłymi instruktorami ich grono systematycznie się powiększa. Pierwsze posiedzenie Komendy Hufca Harcerzy w Lublińcu odbywa się dnia 1 lutego 1945r. w prywatnym mieszkaniu druha Mariana Ożarowskiego. Podczas niego wybrano komendanta Hufca Lubliniec, którym zostaje druh Piotr Benski.

besnkiozekradt2017

Od 1 marca 1945r. siedzibą Komendy Hufca Lubliniec stało się prywatne biuro Benskiego, który przy ówczesnej ul. Armii Czerwonej prowadził skład handlowy.

12benski1345

Poza wytężoną pracą w odbudowę struktur harcerskich Hufca Lubliniec, druh Piotr Benski finansowo wspiera harcerzy, dofinansowując z własnej kieszeni m.innymi:  na kwotę 50 tyś złotych, zakup namiotów wojskowych.

12benski1

Druh Benski mimo trudności finansowych organizuje dla harcerzy Hufca obóz w Kochcicach (1945r.), a w kolejnym roku w Gronowicach(1946r). Z funkcji komendanta Hufca rezygnuje, na własną prośbę, w marcu 1947r.

W wyniku polityki państwa (nacjonalizacji majątku), w 1949r. firma Piotra Benskiego zostaje zlikwidowana. Następnie pracuje w w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu i Metali Kolorowych w Herbach na stanowisku głównego księgowego, aż do emerytury. 

Umiera 23 grudnia 1979r. i zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym.

grobbenski2016rty

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: Marcel Benski
Wspomnienia: Rodzina Czubała
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Rodzina Czubała
Zbory prywatne - Kazimierz Bromer
Archiwum ZHP w Lublińcu