Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Henryk Gaczek

Henryk Gaczek urodził się 3 września 1912 roku w Częstochowie, jednak jego rodzice pochodzili ze Śląska – mama z Wirka, a tata z Mysłowic.

1gaczek
Henryk Gaczek (po lewej) z rodzicami i rodzeństwem, około roku 1916.

Naukę w Szkole Powszechnej rozpoczął już w Lublińcu w roku 1919 i kontynuował ją od roku 1925 w Gimnazjum w Lublińcu. W tym samym roku, 1925, wstąpił do ZHP, rozpoczynając swoją wielką chłopięcą i młodzieńczą przygodę w tej organizacji.

mankazdjecia2016
Druh Henryk Gaczek wśród harcerzy lublinieckich
stoi, pierwszy od prawej strony

1212gaczekmanka2016rftfrtg
Tu z przyjaciómi - harcerzami, druhem Konradem Mańką i Alfonsem Kapłonkiem
Druh Gaczek, pierwszy od lewej strony

Z uwagi na trudną sytuację materialną po stracie rodziców, był zmuszony przerwać naukę szkolną w roku 1927. W tym samym roku rozpoczął pracę jako uczeń biurowy w Magistracie Miasta Lublińca, a następnie – od 2 grudnia 1927 roku – w Szpitalu Psychiatrycznym, jako goniec. W kolejnych latach pracował na stanowisku woźnego.

3gaczek
Henryk Gaczek (u dołu) z grupą pracowników Szpitala Psychiatrycznego, około roku 1929.

W tym czasie aktywnie angażował się w życie Hufca Lubliniec. Latem 1930r. uczestniczył w harcerskim rajdzie rowerowym  trasą: Lubliniec, Poznań, Gdańsk. Odwiedzając przy okazji w Poznaniu - Międzynarodową Wystawę Komunikacji i Turystyki.

12rowery4Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Techniki w Poznaniu
Druh Gaczek stoi, pierwszy od lewej strony

Rok później wraz z harcerzami z Lublińca zwiedzał Warszawę, podczas trzydniowej wycieczki krajoznawczej,
warszaw119312345678

Na dworcu w Herbach, druh Gaczek stoi na pociągu w środku grupy

a następnie reprezentował Hufiec Lubliniec w podczas uroczystości poświęcenia gmachu stanicy i pierwszej Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich.

bucze2016zdj

Reprezentacja Hufca Lubliniec w Górkach Wielkich
druh Henryk, siedzi w górnym rzędzie, trzeci od lewej strony

Wreszcie w lipcu 1933r. uczestniczył w IV Światowym Jambore w Gödöllö na Węgrzech, fotografując i utrwalając za pomocą swojego aparatu te wspaniałe dla harcerstwa chwile.

gaczekforto2016
Druh Gaczek w Gödöllö na Węgrzech ze swoim aparatem

W roku 1933 został powołany do czynnej służby wojskowej, którą odbywał w Kompanii Dywizyjnej 5 Batalionu Telegraficznego w Katowicach. Oprócz podstawowych umiejętności żołnierskich, takich jak musztra i strzelanie z broni palnej, uczył się „titawy”, a także jazdy konnej i biegania na nartach.

2gaczek
Henryk Gaczek (po prawej) w czasie odbywania służby wojskowej w Katowicach.
odznaka2016rftgyh
Odznaka 5 Batalionu Telegraficznego

W czasie przepustek przyjeżdżał do Lublińca, aby spotkać się z rodziną i kolegami.

12gaczekwosjko2016
Druh Henryk Gaczek z przyjaciółmi, harcerzami naszego Hufca:
Erykiem Słotą, Alojzy Gajek, druh Henryk
stoi drugi od lewej strony

Po zakończeniu służby wojskowej w roku 1935 w stopniu kaprala, Henryk Gaczek wrócił do pracy w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublińcu, pracując w administracji (od 1 lutego 1938 na stanowisku kancelisty) do mobilizacji w sierpniu 1939 roku.

W tym czasie był członkiem Kręgu Instruktorskiego założonego przez ówczesnego komendanta Hufca Lubliniec, Ludwika Klamę.

12krag2015cetr
Członkowie Kręgu Instruktorskiego z druhem Ludwikiem Klamą i księdzem Janem Szymałą
druh Henryk Gaczek stoi w drugim rzędzie pierwszy od prawej

W 1938r. poproszony przez ówczesnego komendanta Hufca Lubliniec - Alojzego Gajek, pomagał w szkoleniu harcerzy-kleryków VIII MDH im. księdza Skorupki, działającej przy Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu w zakresie łączności i sygnalizacji. W służbie harcerskiej działał do roku 1939, dochodząc do stopnia podharcmistrza.

Następnie brał udział w wojnie polsko-niemieckiej, służąc w 5 Batalionie Telegraficznym w Krakowie. 12 września 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej i został skierowany najpierw do obozu w Kraśniku, a następnie do Kielc. Z uwagi na chorobę, w grudniu 1939 r. został zwolniony z niewoli i wrócił do Lublińca. W okresie okupacji, w latach 1940 – 1945 pracował (początkowo w Lublińcu, a następnie w Herbach Śl.) w firmie handlowej, której właścicielem był w tym czasie Fritz Olleck.

gaczek2016rftg234
Henryk Gaczek w miejscu pracy w okresie okupacji.

W dniu 17 stycznia 1945 roku wrócił do pracy w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublińcu, obejmując stanowisku intendenta. Po ponownym zorganizowaniu polskiego szkolnictwa, kontynuował przerwaną przed wojną naukę szkolną, uzyskując w roku 1950 świadectwo dojrzałości. W roku 1953 został mianowany kierownikiem gospodarczym, a w dniu 1 sierpnia 1960 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-finansowych Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu. W Szpitalu pracował aż do emerytury, na którą przeszedł w 1977r.

gaczek3456zx
Henryk Gaczek w szklarni Gospodarstwa Ogrodniczego
przy Szpitalu Psychiatrycznym w Lublińcu

Za swoja pracę na rzecz Szpitala Psychiatrycznego i działalność społeczną został odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1964), Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1967), Odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” (1967), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970).

Wielkim zamiłowaniem Henryka Gaczka było fotografowanie i śpiew Jana Kiepury.

Henryk Gaczek zmarł 3 listopada 1979 roku. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

henrylgaczek2016yt
Opracowane na podstawie:

Wspomnienia - Mariusz Gaczek
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)

Zdjęcia:

Zbiory prywatne - Mariusz, Wojciech i Henryk Gaczek
Zbiory prywatne - Alozy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne - Eryk Słota
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
http://imged.pl/odznaka-pamiatkowa-5-batalionu-telegraficznego-5220203.html