Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Alojzy Gajek

Alojzy Gajek urodził się dnia 29 maja 1911r. w Oleśnie Śląskim.  W roku 1921, po plebiscycie śląskim wraz z rodziną zamieszkał się w Lublińcu. W 1922r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Lublińcu.

 szkolagajek2016rft
Budynek Szkoły Powszechnej w Lublińcu

Rok później wstąpił do harcerstwa, do I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W czerwcu 1924r, złożył, przyrzeczenie harcerskie na ręce Wandy Jordanówny (ówczesnej komendantki Górnośląskiej Chorągwi Męskiej) na lublinieckim rynku.

 pierwszeprzyzeczeni1924
Pierwsze przyrzeczenie harcerskie w Lublińcu w 1924r.

Tego samego roku (w lipcu) jako jeden z pięciu harcerzy Hufca Lubliniec wziął udział w koloni harcerskiej w Czarnym Lesie, zorganizowanej przez Chorągiew Śląską, a prowadzonej przez dh Ludwika Wacławka. Gdy w 1925r. powstała II MDH im. Adama Mickiewicza druh Gajek przeszedł do niej, a następnie został jej drużynowym.

W 1929r. skończył szkołę powszechną i kontynuował naukę w Szkole Przemysłowej (przez 3 lata). W tym czasie uczestniczył wraz z harcerzami II MDH, a następnie IV MDH im. księdza Damrota, której został drużynowym, w licznych wyprawach, wycieczkach i obozach. Były to między innymi:

12rowery5
Wyprawa rowerowa z Lublińca, przez Poznań do Gdańska (1930r)
druh Alojzy Gajek stoi trzeci od lewej, w pierwszym rzędzie

12rowery7
Wycieczka rowerowa do Krakowa (1930r)
druh Alojzy Gajek stoi pierwszy od prawej

12olsztyn2016rWycieczka krajoznawcza do Olsztyna i na Jurę (1931r)
druh Gajek siedzi drugi od lewej

warszaw119312345678
Wycieczka krajoznawcza do Warszawy (1931r)
druh Alojzy Gajek stoi pierwszy od prawej strony

bucze2016zdj
Poświęcenie Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich (1931r)
druh Gajek siedzi w górnym rzędzie,
czwarty od lewej strony

121931.07 Poronin z góralem
Obóz w Poroninie (1931r)
Druh Alojzy Gajek - siedzi drugi od prawej strony

W 1932r. skończył szkołę i  rozpoczął pracę w Zarządzie Miejskim w Lublińcu w charakterze sekretarza miejskiego. Funkcję tą pełnił aż do wybuchu wojny w 1939r. W latach 30-tych druh Gajek jest członkiem Kręgu Starszoharcerskiego, działającego przy KH Lubliniec

 12kragstarszoharcerski2
Członkowie Kręgu Starszoharcerskiego,
druh Alojzy Gajek stoi w górnym rzędzie
drugi lewej

oraz wchodzi w skład specjalnie powołanej, z członków II i IV MDH - Drużyny PW (Przysposobienia Wojskowego), podległej miejscowej Komendzie PW. W ramach tej drużyny brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowych, jak np.: w corocznym Święcie PW. Był także uczestnikiem kursie PW w Katowicach, który uprawniał go do skrócenia zasadniczej służby wojskowej o 3 miesiące.

 12pwzawody2016rt
Podczas zawodów PW, druh Gajek stoi pierwszy od lewej

W 1933r. gdy Hufiec otrzymuje Sztandar, Alojzy Gajek, wraz z druhami: Wojciechowskim i Gawronem, odbiera go z rąk Józefa Bielca, przedstawiciela Komendy Chorągwi Śląskiej.

 sztandarposw2016rft
Uroczystość wręczenia sztandaru na lublinieckim rynku 4 czerwca 1933r.

Czynną służbę wojskową odbył w 74 GPP w Lublińcu, a następnie został przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala.

12gajekmundur2016Druh Alojzy Gajek w trakcie odbywania służby wojskowej,
wśród przyjaciół harcerzy
przed budynkiem bursy szkolnej

W 1935r wraz z harcerzami Hufca Lubliniec, uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale.

spala19352

Druh Alojzy Gajek, przed szałasem podczas Zlotu w Spale w 1935r.
Stoi drugi od prawej

W latach 1937-1939 druh Alojzy Gajek, będący w stopniu podharcmistrza (który to stopień otrzymał w lipcu 1936r.), sprawował funkcję komendanta Hufca Lubliniec.

12gajekkomendant2016rft

Dzięki jego inicjatywie powstała w 1938r. przy Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu - VIII Męska Drużyna Harcerska im. Księdza Skorupki. Drużyną tą wraz z druhem Henrykiem Gaczkiem opiekował się aż do wybuchu wojny, prowadząc szkolenia w zakresie samarytanki. 

 

W momencie wybuchu II wojny światowej został powołany do wojska i wraz z 74 Górnośląskim Pułkiem Piechoty odbył kompanie wrześniową. Czas okupacji spędził z rodziną w Zawierciu, gdzie pracował w fabryce chemicznej jako kasjer i księgowy, a później w fabryce szkła jako szef zakupu.

 

Po odzyskaniu niepodległości zamieszkał Kluczborku, gdzie organizował harcerstwo, pełniąc do stycznia 1948r. funkcję Komendanta Hufca Kluczbork.

kluczbork2016rftg

Równocześnie do 1960r. pracował w Kluczborku w rożnych instytucjach spółdzielczych i państwowych na stanowisku głównego księgowego.

12gajek2016rft
Druh Alojzy Gajek - podczas wyjazdu z harcerzami Hufca Kluczbork
do Szklarskiej Poręby, latem 1947r.

Na początku lat 60 przeniósł się do Wrocławia gdzie był zatrudniony w charakterze kierownika sekcji finansowo-budżetowej w Zarządzie Wojewódzkim Służby Zdrowia M.S.W. we Wrocławiu, a następnie jako główny księgowy w podległym ośrodku wczasowym w Szklarskiej Porębie.

 gajekbucze67
Po latach, druh Alojzy Gajek odwiedził Bucze

Zmarł w szpitalu we Wrocławiu 9 sierpnia 2012r. i został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

 

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Alozy i Marcin Gajek
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)

Zdjęcia:

Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne - Eryk Słota
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec