Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Bogusław Muniak

Bogusław Muniak urodził się w 24 października 1919r w Ropczycach. Mając 9 lat (latem 1928r.) wraz z rodzicami i trójką braci przeprowadzili się do Lublińca, gdzie tata Bogusława - Karol Muniak otrzymał posadę nauczyciela geografii w lublinieckim Gimnazjum.

muniaktata2016rf
Karol Muniak, nauczyciel geografii w lublinieckim Gimnazjum

na wycieczce szkolnej, wśród swoich uczniów

W tym samym roku, Bogusław, rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Lublińcu w klasie 3, a w październiku wstąpił do ZHP, do Gromady Wilcząt.

zuchy2017rftgmun
Gromada Wilczków podczas zabawy, teren podwórka Szkoły Powszechnej

Pierwszym nauczycielem i harcerskim mentorem Bogusława Muniaka, był nauczyciel i ówczesny Komendant Hufca Lubliniec - druh Ludwik Klama, kolejnym, późniejszy komendant Hufca - zuchmistrz, druh Stanisław Wojciechowski.

 wojsztandar2
Ludwik Klama, nauczyciel Bogusława Muniaka, siedzi drugi od lewej

Stanisław Wojciechowski - drużynowy Gromady Zuchowej do,
której należał mały Boguś,
siedzi trzeci od lewej

5 maja 1929r. Bogusław Muniak wraz z Gromadą Wilczków, bierze udział w poświęceniu budynku Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość ta odbyła się z udziałem ówczesnego prezydenta RP - Ignacego Mościckiego.

12wilczki20161
Bogusław Muniak, wśród wilczków Gromady Zuchowej (1929r)

siedzi 6 od lewej

W 1930r. rozpoczął naukę w lublinieckim Gimnazjum. 1 września 1932r. wstąpił do I MDH im. Tadeusza Kościuszki (w tym czasie jej drużynowym był Ernest Patolong), a przyrzeczenie złożył rok później, 11 listopada 1933r. na ręce Ludwika Klamy.

ksiazeczkaharcemuniak2016 

W tym samym roku wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Hufca w Lublińcu.

121933r201
Bogusław Muniak na Zlocie Hufca w 1933r.
stoi 8 od lewej

W 1936, jako zastępowy zastępu "Jeleni", uczestniczył w dwutygodniowym obozie letnim w Brennej, podczas której prowadził swój zastęp na dwudniową wycieczkę na trasie: Brenna - Salmopol - Szczyrk - Klimczok - Wapiennica - Brenna. 

W 1937r. uczestniczył w obozie przysposobienia wojskowego koło Skierniewic i został włączony do kompanii harcerskiej dowodzonej przez kapitana Krystka z 74 GPP.

W 1938r. zdał maturę,

muniaklo2017tgy
Maturzyści Gimnazjum w Lublińcu - 1938r.

Bogusław  Muniak stoi - piąty od prawej

a następnie uczestniczył w obozie w Nowych Trokach koło Wilna, jako opiekun, VII Drużyny Harcerskiej im. Witolda Regera (działającej w Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych).

 trkizdjecia2016rftg
Na obozie w Nowych Trokach
Bogusław Muniak, pierwszy od lewej

Od 15 sierpnia do 15 września służył w Junackich Hufcach Pracy w Zubrzycy koło Nowego Targu, budując drogę na Przełęcz Krowiarki pod Babią Górą. Następnie rozpoczął służbę wojskową w Podchorążówce Rezerwy 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie. Po jej ukończeniu otrzymał przydział do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu.

 muniakzołmnierz2016rftgyhmal
Bogusław Muniak, podczas ćwiczeń w 1939 roku w Częstochowie

stoi w ostatnim rzędzie II od prawej strony

Gdy wybuchła wojna, jako plutonowy-podchorąży, służył w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty w Lublińcu. Był dowódcą placówki nadgranicznej, w sile jednej drużyny, na kierunku południowym od m. Lublińca. Jego odział został rozbity i okrążony, on zaś za frontem doszedł do Rzeszowa. W 1942 r. w Tarnawałce k/Tomaszowa Lubelskiego wstąpił do ZWZ-AK. Prowadził szkolenie wojskowe do 23.V.1943 r. tj. ucieczki w związku z aresztowaniami, potem był w Oleśnie k/Tarnowa. W Przecławiu nawiązał kontakt z leśniczym p. Żałowskim, zamieszkałym na terenie Blizny, skąd Niemcy wystrzeliwali rakiety V1 i V2. W sierpniu 1944 r. był w OP „Błyskawica”, następnie jako oficer łącznikowy SBP »Skała« przy d-cy 106 dywizji AK mjr „Tysiąca” - „Bolko”. Brał udział w walkach: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami, Złotym Potokiem. Przeżył nalot Sztukasów na dowództwo 106 dywizji AK w Knyszynie. W grudniu 1944 r. brał udział w akcji gospodarczej na pociąg z cukrem k/Kazimierzy Wielkiej. Od 22.XI.44 r. do 15.I.45 r. pełnił funkcję d-cy wydzielonego oddziału „Błyskawica”. W styczniu 1945 r. na skutek choroby przeszedł na leczenie i wrócił do Krakowa.

 

W okresie od 1945 do 1948 r. był słuchaczem Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Następnie został inspektorem, a potem naczelnikiem Banku Gospodarki Żywnościowej w Katowicach.

Otrzymał odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski OOP, Medale 10-cio i 40-to lecia PRL, Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939r. Zasłużony dla Banku PRL, Srebrna i Złota Odznaka Zasłużonego dla woj. Katowice

Zmarł 11 grudnia 2009r. w Katowicach. Został pochowany 17 grudnia na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach.

 muniakgrib2016tgy6

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Bogusław Muniak
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Mickiewiczowska Szkoła Średnia w Lublińcu w latach 1922-2002
Sylwetki Żołnierzy Krakowskiego Kedywu

Zdjęcia:
Muzeum Internetowe pamiątek Historycznych ZS nr 1 w Lublińcu
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Mickiewiczowska Szkoła Średnia w Lublińcu w latach 1922-2002
Zbiory prywatne - Bogusław Muniak
Zbiory prywatne - Jan i Stanisław Wojciechowscy
Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne - Marian Berbesz

Archiwum ZHP w Lublińcu