Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Tadeusz Mizgalski

Tadeusz Mizgalski urodził się dnia 28 grudnia 1925 roku  w Lublińcu. Jego ojciec - Franciszek, pochodził z Grodziska Wielkopolskiego, z zawodu zegarmistrz - przybył do Lublińca po przyłączeniu części Górnego Śląska do Państwa Polskiego w 1922 roku. Tadeusz był  najstarszy z rodzeństwa (2 braci i siostra). Z dniem 3 września 1932 roku został uczniem I klasy Ośmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Lublińcu.

W związku z wprowadzeniem z rokiem szkolnym 1933/34 obowiązku szkolnego po ukończeniu siódmego roku życia cały ówczesny rocznik powtarzał klasę pierwszą. Klasę trzecią rozpoczął w roku 1935 w „nowej szkole” - jak wówczas nazywano zbudowany w latach 1931-35 nowoczesny budynek szkolny, któremu nadano nazwę „Szkoły Nr 1” w przeciwieństwie do „starej szkoły”, która otrzymała Nr 2 i była odtąd szkołą 7-klasową. Tutaj spotkał się z druhem Stanisławem Wojciechowskim, który opiekował się zuchami z ramienia Hufca Lubliniec, a następnie III MDH im. Orląt Lwowskich, której najprawdopodobniej młody Tadeusz był członkiem.

mizgalski2016ty34
Przed wejściem do "nowej szkoły" z druhem Stanisławem Wojciechowskim
Tadeusz Mizgalski siedzi w drugim rzędzie pierwszy od prawej

Po ukończeniu w czerwcu 1939 roku sześciu klas zdał egzamin wstępny do I klasy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. W latach szkolnych był czynnym członkiem ZHP - najpierw zuchem, a następnie harcerzem.

mizgalski2016ty
Zuch Tadeusz Mizgalski - w górnym rzędzie
stoi drugi od lewej

Brał udział w obozach letnich zorganizowanych w Worochcie na Huculszczyźnie (1936) oraz w Trokach niedaleko Wilna (1938r.).

12troki2016rft
Harcerze Hufca Lubliniec na obozie w Trokach koło Wilna (1938r)

Ze względu na wybuch II wojny światowej (01.09.1939) nauki gimnazjalnej nie podjął. Krótko uczęszczał w roku 1940 na tzw. „Umschulung” - polegający na nauce podstaw języka niemieckiego młodzieży polskiej z przyłączonych do III Rzeszy terenów Górnego Śląska. Następnie przebywał na robotach rolnych w miejscowości Piłka, a później pracował w fabryce papieru w Kaletach.

W 1945 roku podjął naukę w zawodzie zegarmistrzowskim chcąc kontynuować pracę w warsztacie rodzinnym, który prowadziła po śmierci męża matka Tadeusza z pomocą sił najemnych i to w lokalu budynku Nr 8 przy ul. Lompy.

W tym czasie grał także w piłkę nożną.

klublubliniec2016

W latach 1945-1949, brak informacji o pełnieniu funkcji harcerskich, wziął jednak udział w uroczystościach 25-lecia Chorągwi Śląskiej, które odbyły się w Katowicach w wrześniu 1945r.

katowiec1945r45
Obchody 25 rocznicy powstania Chorągwi Śląskiej w Katowicach w 1945r.
W śrdoku Tadeusz Mizgalski, po jego prawej stronie Marcinkowski,
po lewej stoi Ludwik Tobor


a także w obozie harcerskim w 1948r. w Międzyzdrojach.

mizgalski1szczecin
Podczas wycieczki do Szczecina w 1948r.
od lewej stoją: ?, Jan Ogórek, Tadeusz Mizgalski,
siedzą od lewej: Romuald Mizgalski, Janusz Pelc, Jerzy Antczak

W roku 1950 trzeba było zawiesić samodzielną działalność rzemieślniczą i Tadeusz przez 10 lat pracował w swym zawodzie w Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy „Precyzja” w Lublińcu. Od roku 1961 prowadził własny warsztat usługowy zegarmistrzowski.  Przez wiele lat był członkiem Stronnictwa Demokratycznego i piastował różne funkcje w jego organach szczebla miejskiego i powiatowego. Był też radnym z ramienia tej partii. Także w Cechu Rzemiosł Różnych w/m był czynny przez wiele lat.

Zmarł 22 października 2014 roku w Lublińcu. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w grobowcu rodziny Mizgalskich.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Tadeusz i Marek Mizgalscy
"Saga rodu Fikus"

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Rodzina Mizgalskich
Zbiory prywatne - Marian Ożarowski

Archiwum ZHP w Lublińcu