Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Alojzy Janeczek

Alojzy Janeczek urodził się 15 marca 1913r. w Koszęcinie. Jego ojcem był Józef, a matką Agnieszka z Dragonów. W kwietniu 1919r. rozpoczyna naukę w koszęcińskiej szkole powszechnej (wówczas niemieckiej), a od 1923r już w szkole polskiej, którą ukończył w 1927r.

5 szkoły myrcik koszęcin i okolice2
Szkoła powszechna w Koszęcinie w latach 1905-1934
To tutaj odbywały się zbiórki koszęcińskiej drużyny harcerskiej

W listopadzie 1927r. Alojzy Janeczek, został przyjęty do pracy w Polskich Kolejach Państwowych na Odcinek Drogowy w Miasteczku Śląskim jako pomoc biurowa. 15 stycznia 1927r. wstąpił do ZHP do I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie. Po pewnym czasie został mianowany zastępowym, a następnie przybocznym.

janeczeksiazeczka2016rft
Książeczka harcerska druha Alojzego Janeczka
wydana w 1959r. wcześniejsza zaginęła

W 1931r. przy pomocy kierownika szkoły, Karola Soboty, Alojzy Janeczek założył w szkole drugą drużynę, starszoharcerską, którą prowadził przez rok do listopada 1932r. W dniach od 29.06 do 13.07 1932r. bierze udział w kursie drużynowych na Buczu, zorganizowanym przez Śląską Chorągiew ZHP.

nabuczukaminski2016
Kurs drużynowych na Buczu w 1932r.
Zajęcia prowadził między innymi Aleksander Kamiński

15 listopada druh Alojzy Janeczek został mianowany drużynowym I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie. W połowie roku nawiązał kontakt z młodzieżą w Strzebiniu. Dla tej młodzieży, tworzy osobny zastęp przy koszęcińskiej drużynie. 29 czerwca wraz z drużyna bierze udział w Zlocie Hufca Lubliniec, który odbywa się w Koszęcinie. Między innymi na posesji druha Janeczka.

zlotkoszecin2016rft
Uczestnicy Zlotu Hufca Lubliniec w Koszęcinie w 1932r
Druh Janeczek stoi pierwszy, w trzecim rzędzie od lewej strony

8 października 1933r. , wraz z trzema innymi reprezentantami Hufca Lubliniec: Ludwikiem Klamą, Janem Bernardem Handym i Augustynem Ulfikiem, bierze udział w Zjeździe Drużynowych Chorągwi Śląskich w Katowicach.

zjazddruzynowych1933
Zjazd Drużynowych Chorągwi Śląskiej w 1933r
Druh Alojzy Janeczek, stoi w drugim rzędzie - 6 od lewej

6 listopada 1933r. Alojzy Janeczek przyłącza do drużyny harcerskiej - klub piłki nożnej "Concordia". Ze względu na problemy finansowe i sponsora, klub ten działał przy drużynie do 1936r. jako Harcerski Klub Sportowy - Koszęcin.

concordia koszecin2016rft
Zawodnicy Klubu Piłkarskiego - H.K.S w Koszęcinie

Latem 1934r. druh Janeczek organizuje, pierwszy stały obóz drużyny z Koszęcina. Obozuje ona od 25 czerwca do 12 lipca w Olszynie. Dla wszystkich tych, którzy nie mogli wziąć udziału w obozie, druh Alojzy organizuje specjalny 3 dniowy biwak.

olszynaoboz2016rftg
Druh Janeczek i harcerze I MDH im. Tadeusza Kościuszki

na obozie w Olszynie 1934r.

W lutym 1935r. druh Alojzy Janeczek organizuje Gromadę Zuchową przy drużynie harcerskiej, której wodzem zostaje druh Edward Kusiewicz.

Od marca 1935r. do września 1936r. odbywa czynną służbę wojskową w 74 GPP w Lublińcu. Mimo, służby nie traci kontaktu z drużyną.

janeczekpilsudski2016r
Alojzy Janeczek w Krakowie w 1935r.
wraz z kolegami z pułku podczas uroczystości żałobnych po śmierci Józefa Piłsudskiego

Po ukończonej służbie wraca do pracy na PKP Odział Drogowy w Tarnowskich Górach. Będąc tam członkiem koła "Rodzina kolejowa" został wybrany przewodniczącym jej sekcji harcerskiej. Widząc korzyści jakie płyna z tego źródła 1 września 1937r. założył w Koszęcinie II Męską Drużynę Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego składająca się z synów kolejarzy, a działająca pod opieką "Rodziny Kolejowej" w Tarnowskich Górach.

12koszecindworzec2016
Dworzec w Koszęcinie
to tutaj spotykali się harcerze II MDH im. Księcia Józefa Poniatowskiego

W czasie zimy 1937-38 druh Janeczek powołuje do życia Gromadę Zuchową mianując jej wodzem druha Augustyna Piątkowskiego.

Przy wspólnym wysiłku drużynowego Alojzego Janeczka i przybocznego MDH im. Tadeusza Kościuszki w Kosżecinie druha Reinholda Tyrola, obie koszęcińskie drużyny latem 1938r. spędzają wakacje na obozie w Krynicy (20.07 do 10.09).

janeczekgharcerze
Druh Alojzy Janeczek

28 i 29 maja 1939r. odbył się w Koszęcinie Zlot Hufca Lubliniec, którego przygotowanie spoczywało na koszęcińskich drużynach pod kierownictwem druha Janeczka. Zlot odbył się w na terenie nadleśnictwa Koszęcin w okolicy kościoła Świętej Trójcy.

W dniach od 8 do 28 lipca 1939, druh Janeczek zorganizował i przeprowadził, ostatni przed wojną, obóz II MDH im.Księcia Józefa Poniatowskiego, który odbył się w Borowni koło Ćmielowa. 

borownia1939
Harcerze II MDH im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Koszęcina
na obozie w Borowni

Po powrocie z obozu, został zmobilizowany do 74 GPP w Lublińcu, a następnie 27 sierpnia 1939r na wniosek władz PKP zwolniony, z awansem do stopnia plutonowego i mianowany zwiadowcą Odcinka Drogowego PKP w Siemianowicach Śląskich. 

janeczekkolejarzx

12 września wraca do domu, a następnie zgłasza się do pracy niemieckich kolejach w Tarnowskich Górach. Otrzymuje pracę jako magazynier w Herbach Nowych.

Gdy zaczyna na terenie Śląska działać organizacja podziemna Orzeł Biały, zapisuje się w jej szeregi, a następnie zostaje członkiem sztabu obwodu pod pseudonimem "Rekin". W wyniku zdrady, wraz z pozostałymi członkami organizacji został aresztowany 18 grudnia 1940r. Przesłuchiwany, a następnie maltretowany w więzieniach w Lublińcu i Opolu. W 1942r. skazany za zdradę stanu na 8 lat ciężkiego więzienia (później zmniejszoną do lat 6) w Raciborzu. W roku 1945 zostaje przewieziony do  obozu karnego Zuchthäuser Waldheim (Saksonia). Gdzie 7 maja zostaje wyzwolony wraz z innymi więźniami przez żołnierzy armii amerykańskiej i radzieckiej.

wizeineisakosnia2016r
Więzienie w Waldenheim
widok współczesny

7 czerwca, pieszo, wraca do domu, a w lipcu podejmuje pracę na PKP Odział drogowy w Tarnowskich Górach na stanowisku referenta personalnego.

16 sierpnia 1945r. reanimuje I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie. Czyni starania o powstanie drużyny harcerek. Już 22 i 23 września wraz z harcerzami z Koszęcina, bierze udział w Zlocie Harcerskim, zorganizowanym z okazji 25-lecia istnienia Harcerstwa Górnośląskiego w Katowicach.

12zlotkatwice19455
Harcerze koszęcińscy podczas Zlotu harcerskiego w 1945r. w Katowicach

3 maja 1946r. druh Janeczek przewodzi drużynie w wyjeździe na Górę Świętej Anny z okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika Czynu Powstańczego, a rok później od 28 lipca do 14 sierpnia, organizuje i prowadzi obóz harcerski dla 23 harcerzy z Koszęcina i Strzebinia na Hadrze.

55
Harcerze z Koszęcina i Strzebinia na obozie na Hadrze w 1946r.

W czerwcu 1946r. zostaje wybrany na wójta Gminy w Koszęcinie, a od października członka Powiatowej Rady Narodowej. Funkcję wójta sprawuje przez następnych 5 lat.

janeczek2016wojt
Alojzy Janeczek, siedzi czwarty od lewej strony
wśród współpracowników

W miesiącu wrześniu 1946r. proponuje harcerzom odbudowę zniszczonej przez młodych hitlerowców w 1941r. pamiątkowej kapliczki Świętego Jana przy ulicy Sobieskiego. Niestety ze względu na sprzeciw miejscowych komunistów nie doszło do jej odbudowania. 

kapliczkajana2016rft
Kapliczka świętego Jana Nepomucena, ulica Sobieskiego Koszęcin

Latem 1947r. organizuje dwa biwaki wspólnie z drużyną ze Strzebienia. Jednak już we wrześniu tego roku ze względu na obciążenia służbowe druh Janeczek przekazuje drużynę harcerską w ręce druha Stefana Goniwiechy. Nie zrywa jednak łączności z harcerstwem.

W 1949 roku Związek Harcerstwa Polskiego zostaje rozwiązany, a w jego miejsce powołana Organizacja harcerska przy ZMP. Dlatego dopiero po "polskim październiku" w 1956r. starsi harcerze zwrócili się do Alojzego Janeczka o pomoc w zawiązaniu drużyny harcerskiej. W styczniu 1957r. druh Janeczek zwołuje pierwsza zbiórkę chłopców i dziewcząt, na której powołano do życia Męską Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki i Żeńska im. Emilii Plater (reaktywacja drużyn powojennych). W pracy pomagają mu kierownik szkoły - Michał Czarnecki oraz nauczycielka Maria Zając. W lipcu 1957r. drużynę przejmuje druh Stefan Goniwiecha, a następnie Franciszek Janeczek.

janeczek2016rftgyn
Alojzy Janeczek

W 1951 roku wrócił do pracy na kolei na stanowisko Naczelnika Odcinka Drogowego. Dnia 21 listopada 1968r. mając 51 lat ginie tragicznie w wypadku kolejowym. Jego pogrzeb miał miejsce w dniu 25.11.1968 roku i był manifestacją mieszkańców. Kondukt żałobny miał 1 km długości. Pochowany został na cmentarzu w Koszęcinie.

alojzyjaneczek2018tgtgrob

Działalność społeczna Alojzego Janeczka nie ograniczała się tylko do harcerstwa. Mając 14 lat wstąpił do Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Po ukończeniu kursu był instruktorem modelarstwa lotniczego. Był członkiem Ligi Morskiej i Kolonialnej, prezesem Chórku "Lutnia" w Koszęcinie, a także członkiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Po ukończeniu służby wojskowej założył wraz z nauczycielem Karolem Muszalskim, Związek Podoficerów Rezerwy, a w niedługim czasie został jego Prezesem. Był księgowym w Kasie Oszczędności i Pożyczek. W 1938r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w pracy zawodowej i społecznej przez władze PKP i samorządowe. W 2009r. pośmiertnie, Rada Gminy Koszęcin nadała mu tytuł „Zasłużony dla Gminy Koszęcin”.

janeczek305t67
Alojzy Janeczek, pierwszy z prawej

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: Franciszek i Alojzy Janeczek
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Franciszek i Alojzy Janeczek
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
http://koszecindawniej.blogspot.com/