Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Romuald Mizgalski

Romuald Mizgalski, urodził się 19 maja 1930r. w Lublińcu. 10 września 1936r. wstąpił do ZHP do gromady zuchowej, działającej przy Drużynie im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W tym też czasie, aż do wybuchu wojny uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Lublińcu.

mizgaksia2016

W lipcu 1945r. składa przyrzeczenie harcerskie na ręce ówczesnego komendanta Chorągwi Śląskiej Józefa Gnioździorza. Kilka dni później wraz z Marianem i Witem Ożarowskimi, bierze udział w Centralnej Akcji Szkoleniowej w Osowcu.

osowiec1
CAS - Osowiec 1945r.

W 1946r., latem, uczestniczy w obozie Hufca Lubliniec w Gronowicach.

grionowice1946rtg6yju8
Romuald Mizgalski na obozie w Gronowicach - stoi z proporcem
na przeciwko masztu

W kolejnym roku, latem 1947r, sprawuje funkcję oboźnego na obozie MDH im. Tadeusza Kościuszki w Paczkowie.

paczkow12016
Kadra obozu w Paczkowie
Stoją od lewej: Romuald Mizgalski, Czesław Okręt
Siedzą: Marian Ożarowski, ?, Henryk Tomczak

W 1947r. zostaje mianowany drużynowym I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W styczniu 1947r, a następnie w lutym 1948 i w kwietniu 1949r - bierze udział w kursach drużynowych prowadzonych w Górkach Wielkich. Łącznie aż 77 dni.

Wraz z drużyną, latem 1948r. wyjeżdża na obóz Hufca do Międzyzdrojów, gdzie pełni funkcję oboźnego.

12ogniskomiedzyzdorj2016rft23
Przed wyjazdem na obóz
Romuald Mizgalski pierwszy od prawej

121949 miedzyzdroje28

Na plaży w Międzyzdrojach
Romuald Mizgalski pierwszy od lewej

mizgalski1szczecin
Podczas wycieczki do Szczecina w 1948r.
od lewej stoją: ?, Jan Ogórek, Tadeusz Mizgalski,
siedzą od lewej: Romuald Mizgalski, Janusz Pelc, Jerzy Antczak

W 1949r. roku, dochodzi do rozwiązania ZHP. Podobnie jak większość powojennych harcerzy, po reaktywacji w 1956r. go harcerstwa druh Romuald już nie wrócił.

W 1950r. zdaje maturę i rozpoczyna studia na Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. Następnie w 1959r. kończył studia podyplomowe w Mannheim. W latach 1963-1971 jest kierownikiem Pracowni Maszyn Torowych i Zakładu Drogowego w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa w Warszawie.Tam między innymi zaprojektował urządzenie odśnieżające, do oczyszczania ze śniegu rozjazdów i torów stacyjnych.

patentmizgalski2016

W roku 1971 wyjeżdża do Australii, gdzie pełni wiele odpowiedzialnych funkcji (był między innymi: dyrektorem technicznym Tamper PtyLtd w Melbourne, Comeng SA Adelaide). W 1995 przeszedł na emeryturę.

Zmarł 18 sierpnia 2014r. w Melbourne w Australii.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Tadeusz i Marek Mizgalscy
Poczet Absolwentów LO z lat 1945-1997 - strona internetowa

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Rodzina Mizgalskich
Zbiory prywatne - Marian Ożarowski

Archiwum ZHP w Lublińcu