Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Stefan Goniwiecha

Stefan Goniwiecha urodził się w Koszęcinie, 4 grudnia 1921r. Od 1927r. uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Koszęcinie, gdzie w październiku 1932r. wstąpił do ZHP, do Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, której ówczesnym drużynowym był - Alojzy Janeczek. Rok później na ręce komendanta Hufca Lubliniec - Ludwika Klamy - złożył przyrzeczenie harcerskie. Szkołę ukończył w 1935r.

goniweicha2016wse

W czerwcu 1933r. uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Hufca w Lublińcu.

12zlot1933234
Harcerze Hufca Lubliniec
podczas Jubileuszowego Zlotu w 1933r. w Lublińcu

W 1934r. wraz z całą drużyną bierze udział w swoim pierwszym obozie w Olszynie,

goniweicha2016wse2Obóz w Olszynie w 1934r.
druh Stefan Goniwiecha, leży pierwszy od prawej

a w roku 1935r. w lipcu, wraz z reprezentacją Hufca Lubliniec, pod opieką druha Stanisława Stanisza, uczestniczy w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale. W tym okresie zostaje mianowany gospodarzem i sekretarzem drużyny.

goniweicha2016wse24
Reprezentacja harcerzy z Koszęcina
w Spale w 1935r.

W maju 1937r. wraz z druhem Janeczkiem, oraz reprezentacją harcerzy koszęcińskich, bierze udział w pielgrzymce harcerskiej do Piekar Śląskich, zorganizowanej z w związku z 15 rocznicą przyłączenia Śląska do Polski.

goniweicha2016wse2445

We wrześniu tego roku, w związku z powstaniem II MDH im. księcia Józefa Poniatowskiego (drużyny kolejarskiej), zostaje do niej przeniesiony i do końca 1939r. będzie w niej pełnił funkcję przybocznego.

hadra2016gon7
Przedwojenna książeczka raportowa
- druha Stefana Goniwiechy,
przybocznego
II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Wiosną 1939r. wraz z drużyną bierze udział w Zlocie Hufca ZHP Lubliniec w Koszęcinie, a latem pełnił funkcję gospodarza na obozie stałym w Borowni koło Ćmielowa. Pracę w drużynie przerwał wybuch II wojny światowej.

goniweicha2016wse24457
Druh Stefan Goniwiecha - u samej góry, w środku
z harcerzami na obozie w Borowni w 1939r.

9 października 1939r. został wywieziony na roboty do Niemiec, do Fabryki Celulozy i Papieru w Malczycach, gdzie przebywał aż do września 1944r.

celulozamalczyce2016
Fabryka Celulozy w Malczycach w 1935r.

Wtedy bowiem został powołany do służby wojskowej w niemieckim Wehrmachcie. Za próbę dezercji w marcu 1945r. został zesłany do kampanii karnej, w której służył do 9 maja 1945r. Po zakończeniu wojny do sierpnia 1945r. przebywał w obozie jenieckim w Neustadt w Saksonii. Po czym wrócił do Koszęcina.

3 września 1945r. podczas pierwszej powojennej zbiórki harcerzy w Koszęcinie - reaktywowana zostaje się MDH im. Tadeusza Kościuszki, druh Stefan, przez rok - pełnił w niej funkcję zastępowego zastępu - "Skautów", a od 1946r. zostaje mianowany przybocznym.

Od października 1945r. do lutego 1946r. pracował w Nadleśnictwie w Koszęcinie. Od lutego 1946r. rozpoczyna pracę w Kaletańskich Zakładach Celulozowo Papierniczych, jako cieśla-zbrojarz. Będzie tutaj pracował aż do emerytury.

120722 00 h2
Zakłady Papiernicze w Kaletach - w latach 60-tych

W ramach pracy w Zakładzie, często był oddelegowywany do prac budowlanych i remontowych w należącym do Zakładu - Ośrodku Kempingowym i Hotelu "Rosomak" w Ustroniu.

rosomak2016rftkalety3
Ośrodek kempingowy w Ustroniu - lata 80-te
własność Zakładów Papierniczych w Kaletach

W maju 1946r. wraz z harcerzami z Koszęcina, bierze udział w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego, pomnika ku czci Powstańców Śląskich na Górze świętej Anny.

12goniweicha2016wse244577
Uroczystości na Górze Świętej Anny
w maju 1946r.

W czerwcu wraz z grupą harcerzy wykonał i umocnił schody do kapliczki "Na Słupiskach", miejscem, do którego co roku odbywała się procesja obrazu świętego Jana i Pawła (patronów gminy Koszęcin).

goniweicha2016wse2445776
Kapliczka "Na Słupiskach" w Koszęcinie
widok współczesny

Latem tego roku (1946r) pełnił funkcję gospodarza, na obozie stałym drużyny w Hadrze.

12tarnowskiegoryplsacer2
Obóz w Hadrze w 1946r

Druh Stefan Goniwiecha wśród harcerzy,
drugi od lewej w pierwszym rzędzie

W latach 1946-1947r. druh Stefan, organizuje dla harcerzy z Koszęcina wycieczki i wędrówki po najbliższej okolicy, przemierzając, Szlak Lompy, Ligonia i Roździeńskiego, od Bruśka po Kochcice i od Woźnik po Zawadzkie. W tym też roku zastępuje druha Janeczka na funkcji drużynowego.

 hadra2016gon745
Nad stawem "Posmyk" w 1947r.

mapaszkicwerdówki2016rft
Mapy wędrówki pieszej harcerzy z Koszęcina,
która odbyła sie w kwietniu 1946r.

W 1948r. harcerstwo zostaje przekształcone w Organizację Harcerską, druh Stefan Goniwiecha odchodzi z ZHP.

goniweicha2017tyjkil
Druh Stefan Goniwiecha

Po reaktywacji harcerstwa w 1956r. - ponownie włącza się w życie harcerskie, a w 1957r. jako drużynowy prowadzi po raz kolejny reaktywowaną MDH im. Tadeusza Kościuszki. Po tym krótkim epizodzie poświęca się całkowicie pracy zawodowej.

W latach 90-tych zaangażował się, wspólnie z prałatem Tadeuszem Frycem i Edwardem Wieczorkiem, w budowę salek katechetycznych przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie.

Druh Stefan Goniwiecha umiera 14 lutego 2009r. i zostaje pochowany na cmentarzu w Koszęcinie.

goniwoech2017tyhu

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: Franciszek i Alojzy Janeczek
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Wspomnienia: Rodzina Goniwiecha
Wspomnienia - Jan Myrcik

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Franciszek i Alojzy Janeczek
Zbiory prywatne - Rodzina Goniwiecha
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
http://kzcp84.blogspot.com