Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Teodor Musielok

Teodor Musielok urodził się 24 września 1907r. w Psurowie (dzisiaj w powiecie oleskim).

musielok2018tg
Druh Teodor Musielok

Najprawdopodobniej w sierpniu 1920r. w Czarnym Lesie koło Woźnik, w majątku państwa Niegolewskich,

12czarnylas2016rftg
Pałacyk w Czarnym Lesie, majątku państwa Niegolewskich
kwiecień 2016r.

wziął udział w odbywającym się tam pierwszym kursie kierowników pracy w drużynach męskich na Górnym Śląsku. Kurs przerwał wybuch II powstania śląskiego, a jego kursanci wstąpili w szeregi powstańców. 

kursharcerski2016rt 
Informacja o zapisach na kurs instruktorski w Czarnym Lesie
zamieszczona w Górnoślązaku (1 sierpnia 1920r.)

W 1922r (najprawdopodobniej we wrześniu), Teodor Musielok, tworzy przy Gimnazjum w Lublińcu I Męską Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki. Zostaje jej drużynowym, a w następnym roku obejmuje funkcję hufcowego

 12musielokt2016r2
Teodor Musielok w biurze geodezyjnym

Drużyna otrzymuje harcówkę na terenie Gimnazjum, w której mieści się także sekretariat Hufca Lubliniec (ówczesne Gimnazjum mieści się w budynku przy ulicy Sobieskiego 8).

gimnajumpierwsze sadaowa warsztaty
Budynek Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Lublińcu
tutaj znajdowała się harcówka I MDH im.Tadeusza Kościuszki i biuro komendy hufca

Z inicjatywy druha Musieloka, najprawdopodobniej w 1923r. powstaje przy Hufcu pierwsze Koło Przyjaciół Harcerstwa, któremu szefuje żona starosty Lublińca pani Wiktoria Niegolewska (Żabińską).

niegolewskawiktoria2016rf
Na zdjęciu, pani Wiktoria Niegolewska stoi po prawej stronie

W 1924r. druh Musielok rezygnuje z funkcji komendanta Hufca Lubliniec.

Teodor Musielok pracował w biurze geodezyjnym w Lublińcu.

12musielokt2016r
Teodor Musielok od prawej
w biurze geodezyjnym w Lublińcu

6 stycznia 1974r. umiera i zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu. Nie zachował się na cmentrzu jego grób.

Niestety na dzień dzisiejszy o pierwszym Komendancie Hufca ZHP Lubliniec wiemy tylko tyle, a i tak część tych danych zaopatrzona jest wyrazem "prawdopodobnie". Nie wiemy nic na temat jego pracy jako hufcowego, a także jego korzeni harcerskich. Nie wiemy też, dlaczego zrezygnował po 2 latach prowadzenia Hufca. Na kartach historii Hufca nie pojawił się już więcej. Wszystkie informacje jakie posiadamy pochodzą od wnuczki druha Musieloka.

 

Opracowane na podstawie:
"Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949" - Janusz Bula, Kraków 2000r
Wspomnienia - Łucja Knopik
"Górnoślązak" - nr 173, Katowice 1 sierpnia 1920r.

Fotografie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - Łucja Knopik
Zbiory prywatne - Konstanty Wolny
"Górnoślązak" - nr 173, Katowice 1 sierpnia 1920r.